Exit Sune

KUNST: Han har sett så suveren ut. I møte med påstander om «postmoderne tsunami», svak økonomistyring, manglende kunstkompetanse og store sammenslåingsproblemer, har Nasjonalmuseets direktør Sune Nordgren hvilt i sine svarte klær, smilt og takket for innspill i debatten. I går var det slutt. Nordgren trekker seg som direktør for det mest omfattende museumsprosjektet i norsk historie. Grunnen han oppgir, er at han er en entreprenør, ikke en administrator. Hva dét betyr, er mildt sagt uklart.

SOM EN VELKOMMEN tornado raste han inn i norsk kunstliv for tre år siden. Omorganisering skulle skje i rekordtempo, det sagnomsuste Munch-rommet var «et mausoleum», Munch en kunstner som laget «en masse skrap også». Da nypresentasjonen i Nasjonalgalleriet åpnet, overgikk aldrende kulturkonservative selv Sunes spissformuleringer. Intet mindre enn den nasjonale arven syntes å stå på spill. Museets nye «basisutstillinger» lar seg lett kritisere, men det er vanskelig å forstå at å blande gammel og ny kunst for å oppdage andre sammenhenger, kan skape slike raserianfall. Utstillingene har bidratt til å revitalisere den offentlige samtalen om kunst i Norge. Veldig oppsiktsvekkende er monteringsmetoden heller ikke.

DET SAMME GJELDER omstridte «Kyss Frosken». Utstillingens kunstfaglige kvalitet kan diskuteres, og underskuddet kan ingen komme fra. Men når 116 000 mennesker ser en utstilling full av installasjoner signert internasjonale samtidskunstnere i toppklassen, er det latterlig å kalle den en fiasko. Man kan gjerne problematisere museers hang til «blockbusters» og kunst-som-underholdning-tankegang. Men besøkstallet forteller om en uvanlig publikumssuksess.

NORDGREN LATER til å ha undervurdert sine kritikeres kraft og standhaftighet. At han var for arrogant, og forventet for mye på for kort tid, er åpenbart. Med tanke på det planlagte nye museumsbygget, er det dessuten rart at han forlater stillingen med begrunnelsen at han er en entreprenør. Men det kan ikke være lett å skulle lede en sammenslåingsprosess som selv kulturministeren har satt spørsmålstegn ved. Sunes etterfølger må være laget av meget robust materiale.Les intervju med Sune Nordgren side 44.