Få kortene på bordet

Hva er gått galt i NRK, som har hatt verdens mest forutsigbare inntekter?

Det kan være lett å bagatellisere de kuttene på et sted mellom 100 og 200 millioner kroner som styret nå har gitt kringkastingssjef Einar Førde grønt lys til å gjennomføre på neste års NRK-budsjett. Å kutte et slikt beløp i en mediebedrift med et totalbudsjett på rundt tre milliarder kroner, fortoner seg for folk flest vel ikke annet enn som litt fett-trimming av en gammel overvektig tante.

  • Men kuttplanen er ingen bagatell, selv om selve beløpet er under ti prosent av totalbudsjettet. Smørbrødlisten over avdelinger og programtilbud det skal kuttes i er lang som et vondt år, det sier sitt om sakens alvor at Førde og hans administrasjon faktisk har hatt oppe til vurdering enten å fjerne programtilbud i NRK1, legge ned NRK2 eller legge ned radioens P3. I budsjettforslaget til styret i går var det dessuten blant flere forslag tale om å redusere kulturkanalen NRK2s kulturprogrammer med 15 millioner kroner. Man kan jo spørre om hva som blir igjen av kulturprofilen til NRK TV da.
  • Det er enda mer man kan spørre om, men spørsmålet er om offentligheten får noe svar. NRKs styreleder Torger Reve er i hvert fall usedvanlig ordknapp for tida, han ville i går verken gå inn på detaljer om hvilke konsekvenser budsjettkuttene får for tv-seerne eller hva som er gått galt. Han kan som styreleder i et AS med loven i hånd naturligvis velge å opptre som Tause-Torger for all tid framover, men spørsmålet er om det er særlig klokt og taktisk lurt av ham. Det er jo ikke styret i en fiskebollebedrift han leder heller, men styret for en av det moderne norske demokratiets viktigste hjørnesteiner.
  • Hva er gått galt i NRK, som har hatt verdens mest forutsigbare inntekter? Har Førde og kompani sløst med pengene vi lisensbetalere har tiltrodd og er blitt pålagt å gi dem? Det er et spørsmål Reve burde svare på, for rotet som nå er i NRK går på lisensbetalernes tillit til institusjonen løs. Kanskje burde NRKs eier - staten - sørge for at noen andre gransker NRK, hvis de selv ikke kan gjøre rede for hvordan de har havnet i uføret?
  • Men kanskje er heller ikke staten den rette, for våre politikere virker helt handlingslammede når det gjelder å definere NRKs public service-oppdrag i dagens helt nye medie- og kultursituasjon. Det er den debatten som må tas nå, for ellers vil Norges viktigste kulturinstitusjon bli spist opp innenfra og Einar Førde bli dømt til en skjebne selv ikke Dante var grusom nok til å kunne forestille seg: å være kringkastingssjef i NRK til evig tid.