Få Krekar ned på jorda!

JEG ER ENIG MED

Gudleiv Forr (Dagbladet 10.5.) i at Dagbladet har en ærerik tradisjon som kulturradikal avis. Flere aktuelle utspill om dagens religiøse mørkemenn bekrefter at den gamle tiger fortsatt har tenner, skjønt Marie Simonsen er vel mer som et implantat å regne. Uten tvil går det en konsekvent tematisk linje fra 50 åras pastor Møll til Prestegård, Høybråten og Krekar. Men det må ha skjedd noe med publikum, for de underliggende saker - årsakene til angrep og stunts - interesserer færre enn pilsen til Erling Fossen, som for øvrig ikke synes det er noe relevant poeng at Lars Gule hevder at Krekar står for et totalitært fascistoid menneskesyn.

Det urovekkende med islam-debatten er at den er kommet til å dreie seg om Shabana Rehmans og andre islam-kritiske kvinneaktivisters virkemidler, og ikke om hvorfor engasjerte og idealistiske kvinner bryter grenser i sin solidaritetskamp. Dermed åpnes igjen spaltene for religions- og kulturforskere som med stive pekefingre skriver mye om betydningen av pluralisme og toleranse, men som sjelden eller aldri forfatter et innlegg om en religionskultur som piner og plager et betydelig antall kvinner noen kilometer øst for Blindern, som nekter menn og kvinner rett til å velge tro og livssyn over store deler av verden, som straffer religionskritikk med døden osv. Det er dessverre alltid nødvendig å tilføye at mange muslimer ikke er «sånn», ikke engang de fleste. Men Krekar tilhører åpenbart den kategorien som bør filleristes hver gang han kan pågripes i åpent lende. Så sant han noen gang kommer ned på jorda igjen. Det farligste med Shabana Rehmans løft er at han kanskje kan komme til å bli der oppe.