Få protester mot friere porno

Bare 15 av 120 høringsinstanser sier klart nei til ytringsfrihetskommisjonens forslag om en mykere pornolov.

I følge avisen Vårt Land er det nesten bare kristne organisasjoner som går i mot kommisjonens forslag om å tillate film, bilder og skildringer av normal sex mellom voksne mennesker.

- Det er rikelig med forskning som dokumenterer den skadelige effekten slike filmer kan ha på de unge, skriver Institutt for Kristen Oppseding.

Norsk Luthersk Misjonssamband er også bekymret for de unge, og spør hvordan en kan garantere seg mot at de ikke får tilgang påpornografisk materiale. Sambandet skriver videre at de ikke ikke ser det som norsk lovs oppgave å verne om en indsutri som «tjener millioner på å nedverdige kvinner og bryte ned familiebånd og der grensene for misbruk av barn kan være hårfine».

Kommunestyret i Nittedal er en av de få ikke-kristne høringsinstansene som går i mot kommisjonens forslag. De stiller seg undrende til hele forslaget om å liberalisere pornoloven.

Likestillingsombudet går i sin uttalelse inn for at det innføres en aldersgrense på 21 år for deltagelse i pornografiske produksjoner. Kommisjonen har foreslått en grense på 18 år. I dag eksisterer det ingen slik grense ut over den seksuelle lavalder på 16 år.

Kommisjonen går også inn for et utstillingsforbud av porno.

(Dagbladet :på nettet)