Få skikket som soldater?

KVINNELIG VERNEPLIKT: Som representant for Vernepliktsrådet forsvarer Eivind Bolstad 13. august forsvarsminister Strøm-Erichsen mot den kritikken vi har rettet mot hennes argumentasjon for kvinnelig verneplikt. Han tier om at hun misbruker både en FN-reslusjon og Soria Moria-erklæringen for å gi inntrykk av at Norge i likestillingens navn skylder å ta flere kvinner inn i militæret. Derimot beskylder Bolstad oss for å være useriøse når vi gir slående eksempler på at likestilling ikke er noe mål over alt.

Krig er likevel det verste vi mennesker utsetter hverandre for. I en rad vedtak har derfor FNs medlemsland med full norsk tilslutning forpliktet seg til å arbeide for fullstendig nedrustning, at statene skal klare seg med det ordenspersonell som trengs til indre behov og at de plikter å løse sine konflikter med fredelige midler.

Vi vet godt at dette ennå er et fjernt mål. Men vi tar det alvorlig. Og i tiden fram mot målet bør vi i hvert fall ikke treffe tiltak som øker militariseringen av samfunnet. Det er ille nok at vi sender menn ut i krig. Bolstad nevner at kvinner kan gjøre god nytte i fredsbevarende operasjoner. Det er vi enig i. Men i dag er norsk forsvar framfor alt innrettet på krigføring i NATOs regi, som i Afghanistan. Og det ville vel bryte mot de militæres nye omtanke for likestilling hvis kvinnene ikke var med også på selve krigføringen?

Regnestykket til Bolstad om at vi trenger begge kjønn for å fylle ut geleddene er nærmest komisk. Når kullene av vernepliktige menn er om lag 28.000, vil han ha oss til å tro at 19.000 faller bort som uskikket, slik at det blir vanskelig å skaffe de 9.000 soldatene som militæret trenger. Vi tviler på at to treparter av unge norske menn er i fullt så dårlig forfatning.