Færre ledige stillinger

Ingress

Meninger

Mange tusen færre jobber er utlyst nå enn på samme tid i fjor. Jobbskvisen i oljesektoren er godt kjent, men i store bransjer som kontor, personal, markedsføring og salg er det bare halvparten så mange ledige jobber nå, som for ett år siden, kunne NRK melde i går.

Politikere og makroøkonomer gjør lurt i å merke seg nedgangen i utlyste stillinger. Det er gjerne et av mange forvarsler på alvorligere økonomiske problemer som er under oppseiling. Når også tallene fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser at antall arbeidsledige nå har oversteget 100 000, samtidig som arbeidsstyrken vokser, bør bekymringen blant beslutningstakere øke ytterligere.

Vi vet at tallene over arbeidsledige varierer og at det er naturlige forklaringer på det, blant annet sesongvariasjoner og konjunktursvingninger innenfor normalen. Nedgang i utlyste stillinger, som nettstedet rubrikk.no måler, betyr ikke i seg selv økt arbeidsledighet. Det behøver heller ikke bety at bedriftenes økonomi, eller norsk økonomi er i ulage. Men reduksjonen i antall ledige stillinger er likevel en tydelig indikasjon på hva som kan skje i nær framtid.

Synkende oljepris forklarer lavere investeringer i oljebransjen. Det har framkommet i alle tunge prognosemiljøers analyser over den økonomiske utvikling. Statoil har blant annet varslet at så mange som 1900 mennesker kan miste jobben. Og siden en stor del av industrien er knyttet til oljesektoren, får det ringvirkninger. I mange år har vi hatt inntrykk av at det var stor mangel på ingeniører. Nå leser vi at antallet ledige utlyste jobber i ingeniørfag er halvert. De fleste har fått med seg at medier over hele landet nedbemanner kraftig. På bedriftsnivå settes tæring etter næring. Virksomheter i stat og kommune blir også pålagt å øke produktiviteten.

Ennå har ikke Jørn Rattsøs produktivitetskommisjon kommet med sine anbefalinger. Den vil ventelig ikke gi råd om å øke antall jobber i offentlig sektor. Færre utlyste stillinger er trolig også et tegn på at mange bedrifter er avventende i forhold til ny lovgivning. Blant annet imøteser mange bedrifter mulighetene til å ansette flere på midlertidig basis. Det er vondt å se for seg en kraftig økning av jobber i nær framtid.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.