Færre norske filmer

Regjeringens forslag til statsbudsjettet kan få store konsekvenser for norsk film.

Norske filmer går som det suser for tida. Men etter den søte kløe kommer den sure svie. Etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram i dag går det mot reduksjon av antall norske filmer i 2005.

Dette til tross for at regjeringen foreslår en økning på 11,4 millioner kroner til 231,5 millioner kroner. Forklaringen er ganske enkel. Norsk Filmfond fordeler støtten til en samlet norsk langfilmproduksjon, og norske filmer får statsstøtte ut fra hvor mange som kommer og ser dem. Jo større publikum, dess mer støtte får disse filmene i etterkant. Dermed må filmfondet ut med så mye penger et det blir langt mindre igjen av støtten til nye norske filmer.

Etter at forslag til statsbudsjettet i dag ble lagt fram, må filmfondet redusere støtten fra 18 ned mot 10 filmer. Dessuten redusereres kanskje antall filmkonsulenter fra tre til to.

- I år gir vi støtte til 18 filmer. Det samme gjør vi neste år også. Men med de midlene vi nå får for 2004 blir situasjonen dramatisk forverret for 2005, sier Norsk Filmfonds direktør Stein Slyngstad til Dagbladet.no

Filmfondet ser nå på regelendringer som gjør at suksess ikke rammer antall nye filmer vi får på kino her i Norge. Ifølge Kultur- og kirkedeparementet kan disse endringene settes i verk i løpet av neste år. Dette kan få en effekt i 2005 eller 2006, ifølge Slyngstad.

STEIN SLYNGSTAD</B> Norsk Filmfonds direktør må kanskje sparke en av filmkonsulentene sine.