Færre presseetiske overtramp i fjor

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kom i fjor med fellende uttalelser i 41 saker. Året før konkluderte utvalget med brudd på god presseskikk i 48 tilfeller.

I alt behandlet PFU 188 klagesaker i 2002, og 123 saker førte til uttalelse fra utvalget. Det var en nedgang fra året før, hvor 216 klager ble behandlet, og 134 av dem ga en uttalelse.

Mens 72 av fjorårets uttalelser var frifinnende, konkluderte utvalget med brudd på god presseskikk i 41 tilfeller. Utvalget kom med kritikk i ti saker. Ingen enkeltmedier ble felt mer enn to ganger for brudd på god presseskikk.

Organisasjonssekretær Kjell M. Børringbo i Norsk Presseforbund sier at det er sviktende kildekritikk og kontroll av opplysninger som kommer høyest på lista over typen klager.

- Deretter følger manglende samtidig imøtegåelse fra den eller dem som utsettes for angrep eller beskyldninger. På tredjeplass kommer titler, ingresser og introduksjoner som går for langt i forhold til fakta, sier Børringbo.

PFU behandlet elleve klager mot NRK og avga fellende uttalelse i to saker. TV 2 kom det ti klager mot, og også de fikk to fellende uttalelser.

VG og Dagbladet fikk henholdsvis elleve og ni klager mot seg, men PFU fant bare grunn til å gi klager medhold i én sak i hver avis.

(NTB)