Færre skal få formuesskatt

LEDER

Meninger

Senterpartiets nestleder, olje- og energiminister Ola Borten Moe, vil øke bunnfradraget i formuesskatten fra dagens 870000 kroner til 2,5 millioner kroner. Det vil ifølge Moe føre til at 500000 færre må betale formuesskatt. Dermed går han lenger enn det regjeringen hittil har gått langs samme vei. Bunnfradraget var i 2005 150000 kroner og er siden da blitt flerdoblet av den sittende regjeringen, med den følge at stadig færre nordmenn betaler formuesskatt. Selv med Sp's forslag vil de 100000 rikeste i landet betale denne skatten. Forslaget fører altså ikke til en eksplosjon av nullskattytere. Men det er ment å skjerme mange næringsdrivende og folk som har formue gjennom bolig og eiendom.

Tidligere denne uka luftet også finansminister Sigbjørn Johnsen tanker om mulig forestående endringer i skatten. Både han og statsminister Jens Stoltenberg har flere ganger vært tydelige på at skattleggingen av formue har rom forbedringer. Både tidligere LO-leder Roar Flåthen og næringsminister Trond Giske har pekt på utilsiktede virkninger. Det samme har Senterpartiet hevdet ved flere anledninger. Det har dermed ligget i kortene at det kan bli endringer. Borten Moes utspill i Nationen og Dagens Næringsliv kan derfor tyde på at vi ser forslag til endringer allerede i neste års statsbudsjett. Men ettersom de rødgrønne partiene er enige seg imellom om å flagge egne saker i valgkampen, er det slett ikke sikkert at akkurat dette forslaget vil se dagens lys.

Isolert sett vil Sp-forslaget redusere statens inntekter med fem milliarder kroner. Men partiet vil ta inn igjen dette gjennom en aktivitetsskatt på finansielle tjenester, noe SV tidligere har gått inn for. Finansskatten er foreslått av Finanskriseutvalget som la fram sin innstilling i 2011.

I utgangspunktet har Senterpartiet ønsket å fjerne formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital». Det har imidlertid vist seg å være vanskelig. Økt bunnfradrag ser ut til å være mer treffsikkert. Det skjermer folk med stor boligformue, men med lave inntekter og tilsvarende mange næringsdrivende, samtidig som det har en progressiv virkning. Folk med store formuer skal fortsatt betale skatt til fellesskapet. Det er både rett og rimelig.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.