Fafo-forskere, barnearbeid og sjokolade

FAFO-FORSKERNE

Morten Bøås, Anne Hatløy og Anne Huser har skrevet en kronikk om min bok Den lille stygge sjokoladeboka , som kom ut mandag. I boka beskriver jeg blant annet forholdene der kakaoen til norske sjokolader blir dyrket. Dette skjer ofte i fattige landsbyer i Vest-Afrika, som fra vårt perspektiv mangler helt elementære ting, som elektrisitet, kommunikasjoner og skikkelige skoletilbud. Jeg beskriver også barnearbeidssituasjonen på disse stedene.

Det er delen om barnearbeid som Bøås, Hatløy og Huser har hengt seg opp i. De skriver at de ikke kjenner seg igjen i den virkeligheten som beskrives, uten å poengtere hva de mener er feil. De understreker at det er viktig at refleksjoner om produktene vi konsumerer er «basert på fakta og ikke myter», uten å eksemplifisere hva «mytene» består i. Hovedpoenget i kronikken ser ut til å være at «påstanden om at barn systematisk blir grovt utnyttet i kakaoproduksjon i Vest-Afrika er feilaktig.» Det er jeg helt enig i, og noe jeg heller ikke påstår i min bok.

Jeg vil presisere fire ting:

1. Min framstilling av barnearbeid på kakaogårdene er basert på åpen informasjon. Jeg har ikke brukt frivillige organisasjoner som kilder, nettopp fordi disse organisasjonene kan ha en agenda eller ønsker oppmerksomhet. Jeg forholder meg til organisasjoner som UNCTAD, UNDP, UNICEF, men først og fremst the International Institute of Tropical Agriculture (IITA), som er en FN-organisasjon. I tillegg har jeg forholdt meg til forskere, for eksempel Anne Kielland, som er barneforsker i Verdensbanken.

2. Bøås, Huser og Hatløy legger vekt på at barnearbeidsproblematikken er komplisert. Selvfølgelig er den det. Ikke alt barnearbeid er skadelig. Det er diskusjoner om antall, om årsaker. Poenget mitt i forhold til denne boka, er imidlertid at problemet finnes. Fafo-forskerne skriver at den gruppen barnearbeiderne som er «rene lønnsarbeidere» med liten tilgang til utdannelse og «deltar i alle deler av kakaoproduksjonen» er ganske få. Dette er «en relativt liten gruppe. I Elfenbenskysten utgjør de antakelig 12000 barn», skriver forskerne. Selv om det «bare» dreier seg om 12000 barn, synes jeg disse barnas skjebne hører med i en bok om sjokoladeindustrien.

3. Bøås, Hatløy og Huser setter meg i forbindelse med organisasjonen Fremtiden i våre hender. Det må være en misforståelse. Jeg er frittstående journalist/forfatter, og har ingenting med denne organisasjonen å gjøre.

4. Bøås, Hatløy og Huser virker å tro at jeg har oppfordret til en boikott av sjokolade. Det er feil. I boka mi beskriver jeg sjokoladeindustrien og menneskene den angår. Hva folk vil gjøre etter å ha lest boka får være opp til dem selv.