FAFOs velferdsstat

FORSKNING: Det har kommet meg for øre at Gudmund Hernes avla meg en visitt i sitt innlegg på FAFOs jubileumskonferanse forleden. I en radiosamtale med Hernes dagen før hadde jeg nemlig uttalt at velferdsforskningen i Norge er for ensidig, bl.a. fordi den hviler på et normativt grunnlag som sjelden eller aldri blir debattert. Men ifølge Hernes er det ikke nødvendig å debattere velferdsstatens normative grunnlag. Det kan bare tas for gitt. Velferdsstaten er så vellykket at det eneste som trengs, er mer av det samme: Mer elendighetsforskning og flere overføringer over statsbudsjettet.Hernes\' utsagn illustrerer hvor viktig det er at det finnes alternative forsknings- og utredningsmiljøer og flere stemmer i den offentlige debatt. Det er uansett sunt for demokratiet og for tanken. Men dessuten deler jeg ikke Hernes\' oppfatning om at alt er så vellykket i den norske velferdsstaten.

JEG SYNES IKKE det er så vellykket at nesten 800.000 personer i arbeidsfør alder står utenfor arbeidsmarkedet i Norge. Mange av dem kan og vil arbeide, og vi trenger arbeidskraft, men det hjelper ikke. De er støtt ut. Jeg synes heller ikke det er spesielt vellykket at mange innvandrere aldri kommer inn på arbeidsmarkedet. De får mye passiv støtte fra en stor og sjenerøs velferdsstat, men i praksis nektes de selvhjulpenhet og selvrespekt gjennom eget arbeid.Det er heller ikke spesielt vellykket at den norske skolen er verre enn den amerikanske når det gjelder å reprodusere sosial ulikhet - enda vi bruker mer penger på skolen enn nesten alle andre land.Og jeg synes ikke det er så fantastisk at unge funksjonshemmede fortsatt plasseres på sykehjem sammen med gamle og til dels senile mennesker.

I DET HELE TATT ser det ut til at vi har noen problemer som virker så fastlåste at det kanskje er grunn til å spørre om det har noe med «systemet» å gjøre. Men i så fall må man også være villig til å forske på det.