Fagfolk slakter PISA

«Jeg ble først og fremst veldig skuffet. Her tester man ikke elevenes kunnskap, men bare elevenes evne til å løse akkurat denne typen oppgave.

Eirik Newth

«Oppgavene i seg selv er lette, men språket som blir brukt er helt klart klønete.Oppsettet av oppgavene er rotete og problemstillingene er veldig lite konsistente. Jeg kan tenke meg at en slik oppgave kan skape stress hos elever som ikke er vant til akkurat denne måten å løse oppgaver på.

Alfons

«Norge gjorde det ekstremt dårlig både på leseferdigheter og matematikk. Finland var veldig, veldig mye bedre enn oss, og det har selvfølgelig ikke med uforståelige oppgaver å gjøre. Det blir jo samme dealen for finnene. Synes ikke det var vanskelig å forstå disse oppgavene, og om de er vel vanskelige, så er det uansett likt for alle.Vi er en nasjon full av coladrikkende og konspirasjonsfrelste Idol-tilbedere. Geir

«Jeg synes oppgavene i seg selv er gode. Spesielt viktig er det at oppgavene tar utgangspunkt i naturfag som eksperimentell vitenskap. Det bør derimot bemerkes at språket som er brukt ikke er godt. Man kan mistenke at oversetteren ikke har hatt gode nok kunnskaper i språk eller naturfag. Man trenger begge deler for å lage en god oversettelse. Det hadde derfor vært interessant å sammenligne med originalteksten. Sturla Molden