KRIMINALITET: Lovbrudd med en strafferamme på ett til tre år må betegnes som kriminalitet. Strafferammen for brudd på allmenngjøringsloven er nettopp ett til tre år.

Når arbeidstakere lønnes under allmenngjort lønn, når det ikke utbetales feriepenger og overtidslønn – ja, da er dette lovbrudd og kriminalitet, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB scanpix
KRIMINALITET: Lovbrudd med en strafferamme på ett til tre år må betegnes som kriminalitet. Strafferammen for brudd på allmenngjøringsloven er nettopp ett til tre år. Når arbeidstakere lønnes under allmenngjort lønn, når det ikke utbetales feriepenger og overtidslønn – ja, da er dette lovbrudd og kriminalitet, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB scanpixVis mer

Fagforbundet etterlyser større alvor i retorikk og praksis

Søkelyset rettes inn mot den kriminaliteten som rammer næringslivet, mens kriminaliteten som går ut over arbeidstakerne nedtones.

Meninger

Solberg-regjeringenes påstand er at det gjøres mye med bekjempelse av arbeidsmarkedskriminaliteten. Dette har vi fått med oss. Men Fagforbundet bestrider denne påstanden.

Hovedpoenget i mitt debattinnlegget den 27. juli var at søkelyset rettes inn mot den kriminaliteten som rammer næringslivet. Den kriminaliteten som går ut over arbeidstakerne nedtones, og det blir benyttet mykgjørende begreper om denne kriminaliteten.

Lovbrudd med en strafferamme på ett til tre år må betegnes som kriminalitet. Strafferammen for brudd på allmenngjøringsloven er nettopp ett til tre år.

Når arbeidstakere lønnes under allmenngjort lønn, når det ikke utbetales feriepenger og overtidslønn – ja, da er dette lovbrudd og kriminalitet.

Det vi dessverre ser er at denne kriminaliteten ofte omtales som «useriøs», «prøver å drive litt på sida» og gråsoneproblematikk.

Det er udiskutabelt at lønnskonkurranse og sosial dumping blir sett på som positivt i deler av næringslivet, og det er nettopp denne delen av arbeidsmarkedskriminaliteten som sprer seg til stadig større deler av arbeidsmarkedet.

Dette avspeiles på ingen måte i de reaksjonene og straffene som gis. Vi etterlyser innsats på dette området, en retorikk som avspeiler virkeligheten og en reaksjonspraksis uten klassepreg.