INTERNPRODUKSJON: «Heimebane» er ifølge Filmforbundet en NRK-serie som betalte mellom 20 og 30 prosent dårligere enn bransjestandarden. Foto: NRK
INTERNPRODUKSJON: «Heimebane» er ifølge Filmforbundet en NRK-serie som betalte mellom 20 og 30 prosent dårligere enn bransjestandarden. Foto: NRKVis mer

Fagforeningsleder med sjokkbeskjed til filmbransjen: - Boikott NRK

Forhandlinger brøt sammen. Nå er det steile fronter.

Filmforbundet bekrefter overfor Dagbladet fredag at de oppfordrer til boikott av NRK.

- Vi sendte ut en mail klokka 12 til våre medlemmer. Der informerte vi om forhandlingsbruddet med NRK, og vi vil oppfordre medlemmene til ikke å ta oppdrag for NRK før det kommer en politisk avklaring, sier forbundets leder Sverre Pedersen.

Kampanje omtalte boikotten først.

I mange år har fagforeningen til film- og tv-bransjen, Norsk filmforbund, forsøkt å få gjennom tariffavtaler for sine medlemmer som jobber på internlagde NRK-produksjoner, men de har ikke fått NRK til å godta kravene.

Avtalene, som er ment til å løse spørsmål om utbetaling av royalties og lønn, eksisterer allerede mellom filmforbundet og resten av bransjen, herunder Virke produsentforeningen, Netflix, HBO, TV 2, Discovery (TVNorge) og NENT (TV3). NRK opererer imidlertid ikke på samme premisser som resten av bransjen.

- Lik lønn for likt arbeid

NRK er i en særstilling, ikke bare fordi de finansieres av nordmenn flest, men fordi de hittil ikke har signert en avtale om rettighetsutbetalinger og lønn på samme nivå som resten av bransjen.

- Lik lønn for likt arbeid, og likt vederlag, er vårt argument, enten det er en intern eller ekstern produksjon. Dette har DR og SVT hatt som prinsipp i alle år, men NRK krever spesialbehandling, sier Pedersen til Dagbladet, som på vegne av sine medlemmer er svært oppgitt over NRK.

Suksesserien «Heimebane» er et godt eksempel, forteller Pedersen. Der tjente klippere og regissører mellom 20 til 30 prosent mindre enn de ville gjort i en NRK-serie som var produsert av et eksternt firma, hevder han.

- Det kan bety så mye som 20 000 kroner mindre i lønn i måneden for en klipper. For en regissør blir det enda mer. Når NRK ikke skal konkurrere på like vilkår som de andre kanalene og bransjen, får de en klar konkurransevridende fordel, sier Pedersen.

- Dårligere kvalitet

- Hva er konsekvensen?

- Dårligere kvalitet. Mange av de erfarne og mest etterspurte personene i bransjen, som NRK trenger å hente inn på dramasiden, ønsker ikke å jobbe for dem på disse premissene, sier Pedersen.

Den kommende «22. juli»-serien, «Skam» og «17» er internproduksjoner hvor medlemmer har vært i kontakt med filmforbundet om konflikter og problemer på grunn av manglende tariffavtale og opphavsrettsavtale, sier forbundslederen.

I løpet av månedene Pedersen forhandlet med NRK høsten 2018, inntil forhandlingene gikk i grus i desember, opplevde han NRK som villige til å bli enige om en tariffavtale.

- Forhandlinger brøt sammen

Det var bare en hindring som måtte løses først, sier Pedersen.

- NRK var bare villige til å forhandle fram en tariffavtale om lønn dersom vi løste en avtale om det opphavsrettslige først. NRK ønsker at ansatte regissører og andre kreative gir fra seg rettighetene til verket de er med på å skape til alle NRKs plattformer, til evig tid. Uten enighet om det, ingen tariffavtale, er beskjeden. Et slikt ultimatum er ikke egnet til å finne løsninger, og forhandlingene brøt sammen, sier Pedersen.

NRK har nå en formulering i standardkontraktene, som de ber ansatte som skal inn og jobbe på interne produksjoner om å signere på. Pedersen mener formuleringen er forsøk på fagforeningsknusing:

«(...) Avtalen begrenser ikke NRKs rett til å disponere over arbeidstakerens arbeidsresultater og opphavsrettigheter i kraft av dette ansettelsesforholdet og kapittel 15 i NRKs tariffavtaler. Arbeidstaker plikter å informere NFF om at arbeidstaker selv vil forvalte de rettighetene som er nødvendig for å oppfylle denne arbeidsavtalen. Arbeidstaker er kjent med at lønnen etter denne arbeidsavtalen inkluderer vederlag for overføring av rettighetene», står det i avtalen.

- De ansatte må si fra seg rettighetene til materialet til evig tid, og dermed bryte vedtektene i sitt eget fagforbund for å få jobb. Det er veldig grovt og alvorlig. NRK som er i en særegen posisjon bør være eksemplarisk, men tvinger ansatte til å gå imot egen forening, sier Pedersen.

- Krever spesialbehandling

Norsk filmforbund forvalter såkalte opphavsrettutbetalinger gjennom Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (FOR). Vises en tv-serie på tv, får blant annet fotograf, regissør og klipper utbetalt rettighetsvederlag. Dette er en ordning resten av bransjen har innordnet seg, ifølge filmforbundet Det er bare NRK som ber ansatte si fra seg denne rettigheten.

- NRK krever spesialbehandling og mener at de er så annerledes enn alle andre aktører i bransjen, at det fordrer at de får bedre vilkår. For oss blir dette forsøk på konkurransevridning i NRKs favør, sier Pedersen.

Han ønsker at politikerne kommer på banen for å avgjøre saken, ifølge Kampanje. NRK har en annen oppfatning, ifølge en pressemelding de publiserte på egne hjemmesider i dag.

- Handler ikke om lønn

De skriver at NRK, i den hensikt å komme Norsk Filmforbund (NFF) i møte under forhandlingene, foreslo at filmforbundets medlemmer brukte NRKs egne interne tariffavtale. Altså avtalen forbundsleder Pedersen hevder kan gi så mye som 20 til 30 prosent dårligere betalt.

- Men dette er blitt avvist av NFF. Uenigheten handler ikke om lønn, ferie eller andre goder. Medlemmer av NFF får de samme betingelsene som andre ansatte i NRK, sier dramasjef i NRK, Ivar Køhn.

- NRK mener at holdningen til Filmforbundet er helt på tvers av all etablert praksis i norsk arbeidsliv, og helt på tvers av alle andre tariffavtaler NRK har med sine 3400 ansatte. Vi ønsker å ansette medlemmer av Filmforbundet. Det er dyktige folk. Vi betaler absolutt god og konkurransedyktig lønn som tar høyde for rettigheter. Derfor synes vi at det er naturlig at vi også kan bruke det de har laget slik vi ønsker, mener Køhn, og fortsetter:

- NRK betaler for rettigheter til innholdet vi produserer og publiserer, og ønsker at dette skal være tilgjengelig på alle plattformer i dag og i framtida. Det er viktig for NRK å sikre at publikum får se det de har betalt for gjennom lisensen, skriver Køhn om tvisten om rettighetene til egne åndsverk.