Fakkeltogenes gode fiende

Helseministeren bør takke SV for å ha arrangert seminar om den utskjelte foretaksmodellen.

SPRIKENDE PROTEST: Folkebevegelsen holder demonstrasjon for lokalsykehusene utenfor stortinget. Foto: John T. Pedersen/Dagbladet
SPRIKENDE PROTEST: Folkebevegelsen holder demonstrasjon for lokalsykehusene utenfor stortinget. Foto: John T. Pedersen/DagbladetVis mer

I flere måneder har vi sett fakkeltog til forsvar for lokalsykehus. Fakkeltogene har i virkeligheten vært armeer i kamp mot regjeringens helsepolitikk, mot helseregionene, mot helseforetakene, mot ansiktsløse helsebyråkrater. Demonstrantene har vært en salig blanding av engasjerte borgere som vil beholde eller ruste opp sitt nærsykehus (ære være dem), helsepersonell som ikke ønsker forandringer, gamle raddiser som kjenner tilløp til fordums revolusjonær glød og borgerlige opposisjonspolitikere som lever av å pryle regjeringen.

Alle har speilet seg i medienes store flater. Mange har fått sine femten minutters berømmelse. Og mediene har kjent sin besøkelsestid. Sterkt folkelig engasjement og flammende fakler er godt stoff. Statsråder i kanossagang framkaller lukten av regjeringskrise. Intern uenighet i regjeringen og vaklende partisekretærer bekrefter bildet.

Dette var bakteppet da SV mandag arrangerte seminar på Stortinget om det jeg kaller fakkeltogenes gode fiende: Den byråkratiserte umenneskelige helsepolitikk, kalt foretaksmodellen, dette uhyre av økonomistisk tenkning som ikke gjør annet enn å betale høye gasjer til direktørene.

Men hva kom fram på seminaret? At troppsførere fra de ulike flanker har tynne og sprikende argumenter. Politikerne fra den ytre og indre opposisjon rir sine kjepphester. Og professorer som er mot markedstenkning i offentlig velferdsproduksjon av prinsipp, dyrker sine prinsipper.

Dagens modell ser ut til å fungere svært godt, hvis vi skal måle etter de resultater som er oppnådd. Det er betydelig økning i antall behandlede pasienter. Køene er riktignok noe lengre fordi det er større gjennomstrømning og flere muligheter til behandling. For første gang i moderne tid er det balanse i sykehusenes regnskaper. Personellsituasjonen er stabil. Foretakene og regionene kan investere, og investeringene er blitt tredoblet på få år. De som leder foretakene er skjønt enige om at dagens modell er mye bedre enn da fylkene eide sykehusene. Direktør i Helse Nord, Lars Vorland, og regionens strategidirektør, Finn Henry Hansen, som var hentet inn til SVs seminar er ikke i tvil. Dagens ordning fungerer godt. Hansen konstaterer imidlertid at modellen mangler politisk legitimitet. Det har han åpenbart rett i. Men måten å oppnå det på er neppe å erstatte dagens modell med gårsdagens.

Et av mantraene i debatten, er at vi må få tilbake politisk styring. Men sjelden har den norske befolkning opplevd så sterkt at den som er valgt for å forvalte helsepolitikken, blir stilt til ansvar. Anne-Grete Strøm-Erichsen er nesten blitt lynsjet der hun har møtt fram. Om noen var i tvil før, vet alle nå hvem som har ansvaret. Kanskje burde hun som Hansen foreslo mandag holde en «Rikets helsepolitiske tilstand»-tale hver vår i Stortinget og møte regionstyrene litt oftere til full mediedekning.

Selvfølgelig er ikke foretaksmodellen med sine 23 foretak og fire helseregioner perfekt. Men den er bedre enn det som var før. Og den er ikke så urettferdig og umenneskelig som faklene gir inntrykk av.

Jeg mistenker et tvisynt SV for å ha hatt som motiv å få fram dette. Metoden er altså å holde et avslørende seminar om saken. Det kan helseministeren lære av.