Fakta om Finland

HARDE KUTT

i spritavgiften skaper mer vold i hjemmet, selvmord og fyllekjøring. Nei, dette er ikke norske skremsler. Det er finske fakta.

Etter at de finske politikerne senket brennevinsavgiftene kraftig for å unngå alkoturisme til nabolandet Estland, har det, for å bruke den finske statsministerens egne ord, gått ille med finnene. Nye tall lagt fram av det finske innenriksdepartementet, viser at alkoholforskerne har hatt rett: Når prisen går ned, drikker folk mer. Billigere alkohol og enklere tilgang på øl, vin og sprit fører til mer fyll, større sosiale problemer, mer kriminalitet og flere voldshandlinger.

De finske tallene er ikke hyggelig lesning: Etter at finnene 1. mars senket avgiftene på sprit, vin og øl, har alkoholforbruket økt med om lag 20 prosent.

De tusen sjøers land har opplevd en kraftig vekst i antall alkoholrelaterte dødsfall. Voldsforbrytelser og vold i hjemmet har økt med 22 prosent. Statistikken for grov mishandling, selvmord og selvmordsforsøkt fyker i været. Fyllekjøring har økt med 15 prosent og stadig flere arresteres på grunn av fyll og bråk. Ungdomsfylla har på sin side økt eksplosivt etter at avgiftene ble redusert.

DETTE ER DYSTRE

fakta om Finland. De finske myndighetens eget alkoregnskap burde være en tankevekker for alle dem som kritiserer den restriktive norske alkoholpolitikken for å være gammeldags og formyndersk.

Tallene burde åpne øynene til alle dem som, til tross for at Norge har det laveste alkoholforbruket i Europa, aldri har trodd på alkoholforskerne når de sier at det er de restriktive, upopulære tiltakene som virker i alkoholpolitikken. Den utskjelte, restriktive norske alkolinja har ikke bare gitt oss er lavt misbruk, det har også bidratt til at Norge har færrest alkoholrelaterte dødsfall og minst fyllekjøring i Norden.

TIL TROSS

for dette, er det sterke krefter som ønsker en liberalisering av norsk alkoholpolitikk. Før var det solidariteten med de som har alkoholproblemer eller lider fordi noen i deres nærhet drikker for mye, som var målet med alkoholpolitikken.

Nå er det friheten til de som takler omgangen med alkohol uten problemer som har blitt viktigst.

Men hadde alle mennesker taklet omgangen med alkohol på en problemfri måte, hadde det ikke vært behov for en alkoholpolitikk.