Faktabasert journalistikk?

- Dagbladet har i sin søken etter sensasjon ikke latt seg plage med fakta, skriver artikkelforfatteren.

BLE INVITERT: Det var altså Global Maritime Knowledge Hub gjennom Norges Rederiforbund som sekretariat, som inviterte inn både Tschudi Shipping, Utenriksdepartementet og andre aktører inn i dette samarbeidet, skriver artikkelforfatteren. Foto: Tomm W. Christiansen/Dagbladet
BLE INVITERT: Det var altså Global Maritime Knowledge Hub gjennom Norges Rederiforbund som sekretariat, som inviterte inn både Tschudi Shipping, Utenriksdepartementet og andre aktører inn i dette samarbeidet, skriver artikkelforfatteren. Foto: Tomm W. Christiansen/DagbladetVis mer

STØRE/TSCHUDI: Dagbladet har i en rekke artikler gjennom uka beskrevet en rekke forhold rundt Center for High North Logistics i Kirkenes. Senteret baserer seg på et initiativ fra Global Maritime Knowledge Hub (GMKH), som er et av de største privatfinansierte forskningsprosjektene i Norge. Gjennom dette prosjektet har den maritime næringen finansiert over 20 professorater ved universiteter og høyskoler i Norge siden 2008.

Rederiforbundet har beskrevet disse sammenhengene, uten at avisen har latt sin søken etter sensasjon bli plaget med fakta. Vi ønsker derfor å presisere følgende realiteter:

Søknaden ble sendt fra Rederiforbundet, som er GMKHs sekretariat. Til tross for dette omtaler avisen saken på en måte som etterlater inntrykk av at Rederiforbundet har vært et ekspedisjonskontor for å dekke over det avisen fremstiller som et tett forhold mellom Tschudi og utenriksministeren.

Som en del av initiativene under GMKH var det naturlig også å se på forskning og kunnskapsutvikling knyttet til aktivitet i nordområdene. Bærekraftig utvikling i nordområdene er et viktig tema for både myndighetene og næringslivet. Sommeren og høsten 2008 var det derfor, i regi av Rederiforbundet, en dialog mellom GMKH og aktører i næringen, akademia og myndighetene om forskning og kunnskapsutvikling i nord. Resultatet av denne dialogen var at Tschudi Shipping sa seg villig til å gå inn med finansiering av 6 mill. kroner for etablering av et senter for nordområdelogistikk, der også Høgskolen i Bodø og BI Shipping var blant partnerne.

Det ble deretter i oktober 2008 sendt en ordinær søknad til Utenriksdepartementet om såkornmidler til oppstart av «Senter for nordområdelogistikk». Søknaden ble innvilget i november 2008. Det var altså Global Maritime Knowledge Hub gjennom Norges Rederiforbund som sekretariat, som inviterte inn både Tschudi Shipping, Utenriksdepartementet og andre aktører inn i dette samarbeidet. En faktabasert fremstilling av saken gir kanskje ikke den beste journalistiske historien, men vi har tro på at etterrettelig og faktabasert journalistikk står seg best over tid.

Sturla Henriksen
Sturla Henriksen Vis mer