Faktafeil om Kringsjå

Magne Storebøs framstilling Plan- og bygningsetatens planlegging av Kringsjå stemmer ikke med fakta.

Korrigerer feil: Magne Storebø kommer med en rekke feilaktige påstander om planleggingen av Kringsjå studentby, skriver Andreas Vaa Bermann. Foto: Privat.
Korrigerer feil: Magne Storebø kommer med en rekke feilaktige påstander om planleggingen av Kringsjå studentby, skriver Andreas Vaa Bermann. Foto: Privat.Vis mer
Meninger

Magne Storebø kommer med en rekke feilaktige påstander om Plan- og bygningsetaten og planleggingen av Kringsjå studentby i Dagbladet 18/8. Storebø mener i korte trekk at Plan- og bygningsetaten har foreslått høyere bygninger for utvidelsen av studentbyen. Dette er direkte feil.

Plan- og bygningsetaten har hatt dialog gjennom hele planprosessen med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og arkitektfirmaet LMR arkitektur AS, og vi anbefaler nå forslaget som er sendt til politisk behandling. Dette forslaget gir cirka 1500 nye studentboliger til Oslo, og løsningen åpner opp for gode fellesarealer med torg og grøntareal.

Høsten 2014 la Plan- og bygningsetaten ut på høring to forslag til «nye Kringsjå». Det ene var forslaget fra LMR og SiO, og det andre forslaget var vårt eget. I motsetning til hva Storebø skriver, foreslo vi lavere bygg enn LMR og SiO: De foreslo bygg med 13 etasjer mot Sognsveien, altså ca 41,5 meter, men vi foreslo et bygg på maks 28 meter. Etter høringsprosessen ble LMR og SiOs forslag justert til det vi nå er enige om: Flere bygg fikk lavere høyder og ett bygg ble tatt helt bort. Dermed har Plan- og bygningsetatens saksbehandling bidratt til at bygningene på nye Kringsjå studentby har blitt lavere - ikke høyere, slik Storebø skriver. Derfor kan vi også anbefale det justerte forslaget.

Storebø hevder at vi gikk inn for at det «skulle bygges en «vegg» av flere bygninger langs Sognsveien: i praksis 300 meter lang og 30 meter høy.» Fakta er at det høyeste bygget på ni etasjer vil være 31 meter høyt fra Sognsveien. Resten av byggene blir på henholdsvis tre, seks, sju og åtte etasjer mot Sognsveien. Mot Sognsveien får de åpne rommene mellom husene like stor plass som selve bygningene. Nye trerekker vil være med på å bryte opp bebyggelsen.

Storebø mener også at turstien langs t-banen legges i skyggen av byggene. Fakta er at sol- og skyggestudier viser at turveien vil ligge delvis i skyggen, men at det i størst grad er nåværende bygninger som gir skygge. Alle som ønsker å sette seg inn i saken kan lese dokumenter åpent tilgjengelig på vårt saksinnsyn på nett. Det vil gi et riktigere bilde av forslaget til nye Kringsjå studentby og hvordan planforslaget ble til.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.