SØKER STØTTE: Faktasjekketjenesten faktisk.no har søkt statsstøtte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
SØKER STØTTE: Faktasjekketjenesten faktisk.no har søkt statsstøtte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Faktasjekk gir ikke sannhetsmonopol

Statsstøtte til journalistiske prosjekter medfører ikke i seg selv at konklusjonene blir statsautoriserte.

Meninger

Ola Borten Moe advarer mot å gi statsstøtte til faktisk.no, fordi det vil innebære at staten og sentrale medier får «monopol på hva som er sant». Til Dagens Næringsliv utdyper han facebook-posten: Kompliserte spørsmål om økonomi og samfunn er vanskelige å avklare en gang for alle, ikke minst fordi alle resonnementer bygger på bestemte forutsetninger, som man kan være uenige om.

Spaltist

Arve Hjelseth

er sosiolog, og førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU. Hans forskningsområder er kommersialisering av idrett, idretts- og kulturpublikum, fotballsupportere og fotball generelt.

Siste publiserte innlegg

Det siste poenget er det lett å være enig i, og faktisk.no er på ville veier dersom redaksjonen baserer sine konklusjoner på omstridte forutsetninger, i hvert fall dersom disse ikke gjøres rede for. I Borten Moes resonnement er det likevel en høyst problematisk sammenblanding av er og bør, som når han skriver at det som har drevet verden framover nettopp er alternative ideer, tanker og forståelser av «hvordan ting fungerer og burde fungert».

Med hensyn til det siste sitatet, er det opplagt at et prosjekt som faktisk.no i prinsippet kan si noe om hvordan ting fungerer, men ikke om hvordan det burde fungert. Det første er et empirisk spørsmål som kan avdekkes av fakta, det siste er et normativt spørsmål hvor fakta ikke uten videre kan hjelpe oss. Men naturligvis er det i mange tilfeller ytterst komplisert også å si noe sikkert om «hvordan ting fungerer», og funksjonen til faktisk.no vil mer være å arrestere åpenbare feiloppfatninger og ubegrunnet skråsikkerhet, enn å avdekke komplekse årsakssammenhenger. Men forskning som tar sikte på å avdekke slike årsakssammenhenger kan naturligvis være verdifulle kilder for faktisk.no, som når de i en sak konkluderer med at ingenting tyder på at det er farlig å spise GMO-mat.

Man kan helt sikkert være uenige om hvor godt faktisk.no fungerer. Om de tar opp viktige eller uviktige spørsmål, om sakene de faktasjekker har en politisk slagside, og om de av og til trekker konklusjoner på tynt grunnlag. Men faktisk.no er jo ikke det liberale demokratiets overdommer, som Borten Moe synes å mene, men en integrert del av det. Prosjektet har som formål å bidra til at den offentlige samtalen foregår på et mest mulig informert grunnlag, noe som selvsagt også åpner for muligheten til å kritisere dem selv.

Det er heller ikke slik at statsstøtte til journalistiske prosjekter skulle medføre at konklusjonene på faktisk.no blir statsautoriserte, slik at staten her fastslår hva som er sant. Gjennom pressestøtte, støtte til sivile organisasjoner og en rekke andre ordninger bidrar staten til å finansiere sin egen selvkritikk. En eventuell statsstøtte til faktisk.no vil være av samme karakter. Vi bør ha mer tillit til en faktasjekk som delvis er finansiert av staten, enn en som er finansiert av for eksempel fagbevegelsen eller næringslivet, slik de fleste såkalte tenketanker er. Offentligheten er ikke staten, men staten legger til rette for en fungerende offentlighet.

Når det gjelder alle disse alternative ideene, tankene og forståelsene Borten Moe har slik omsorg for, må det for det første understrekes at for hvert misforståtte geni, finnes det hundre sjarlataner som bør ses i kortene. For det andre handler prosjekter som faktisk.no selvsagt ikke om å arrestere «ideer og tanker», men om faktagrunnlaget disse tankene bygger på.

Jeg har for så vidt ingen kvalifisert mening om hvorvidt faktisk.no har gjort seg fortjent til statsstøtte. Men Borten Moes avvisning av ideen er prinsipiell, og det er både overraskende og skuffende. Å avdekke feil både i mediene selv, i utsagn fra politikere og i vandrehistorier på sosiale medier (saker av alle tre typer ligger på forsiden på faktisk.no) er åpenbart av svært stor betydning for at vi skal kunne vedlikeholde en opplyst offentlig samtale.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.