- VERDIKAMP: Hege Storhaug mener at «vår tids mest presserende verdikamp» foregår mellom det sekulære demokratiet og de som vil at islamske dogner skal dominere livene våre.  Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
- VERDIKAMP: Hege Storhaug mener at «vår tids mest presserende verdikamp» foregår mellom det sekulære demokratiet og de som vil at islamske dogner skal dominere livene våre. Foto: Henning Lillegård / DagbladetVis mer

Faller for eget grep?

Minotenk taler sharias sak, hevder Hege Storhaug.

Debattinnlegg

Konvertittene Linda Alzaghari og Yousef Assidiq i Minotenk vil bekjempe ekstremisme blant muslimer (Dagbladet 3.mai). Det er vel og bra. Det mest nærliggende burde være å ta tak i egne omgivelser og samtidig slutte å dikte opp ikke-eksisterende ekstremisme.

Vår tids mest presserende verdikamp foregår mellom det sekulære norske demokratiet og de som kjemper - med eller uten våpen - for at islamske dogmer skal dominer livene våre. De væpna jihadistene er få sammenliknet med kreftene i moskeer og organisasjoner som drømmer om at islamsk lov skal erstatte menneskeskapte lover. Dette er et bredt dokumentert faktum i Europa. Derfor er det grunn til å reagere med forskrekkelse over at Alzaghari og Assidiq taler sistnevntes sak. De to avviser at liberale muslimske stemmer kan utgjøre en forskjell overfor ekstreme element, og de skriver deretter dette: «De som kan gjøre en viss forskjell er de mer konservative, ortodokse moskémiljøene, som preker tradisjonell islamsk teologi, som innebærer lojalitet til den norske stat og lover.»

Jeg forundres dog ikke. Både Alzaghari og Assidiq er aktive medlemmer av nettopp ortodokse moskémiljø, førstnevnte i den fremste moskeen til Det muslimske brorskapet i Norge, Rabita, sistnevnte i den verdensomspennende Minhaj-bevegelsen, begge bevegelser som jobber for en klode underlagt islamsk lov sharia på alle samfunnsnivå. De to skribentene formoder jeg derfor vet meget godt hvilken ideologi som formidles i sine miljø, der sharia er i sentrum, en sharia som nettopp sier at man skal være lojal mot nasjonalstaten. Det er en del av den islamske pakten når man er i mindretall i en stat.

Å mene at moskeer som er ideologiske springbrett for jihadister ikke skal brukes i kampen mot jihadisme, er i Alzaghari og Assidiqs optikk synonymt med å være «ekstrem». Som menneskerettighetsforkjemper lever jeg godt med det. Norge hadde dog fortjent litt skarpere tanker i en mer og mer urolig verdiepoke der unge faller i ideologiske klør vi aldri har sett maken til.