Fallitt for likestillingen?

I ET INNLEGG i Dagbladet onsdag 13. april skriver Karita B. Orheim og Karin Yrvin at Ap med sitt vedtak om 50 prosent kvinnerepresentasjon har satt seg i førersetet når det gjelder likestilling i sitt eget parti og dermed også i samfunnet. La oss endelig håpe at samfunnet finner seg en annen sjåfør! La det først være klart: Høyre er også svært opptatt av at det bør være mangfold i politiske organer, og at det må være et mål å oppnå en lik fordeling av kjønnene.

Men, mens Ap mener likestilling først og fremst handler om matematikk og tall, mener Høyre det handler om likeverd og like muligheter. I det ideelle likestilte samfunn vil menn være i flertall i enkelte utvalg, mens kvinner er i flertall i andre; i en periode vil det være flest mannlige statsråder, mens det på et annet tidspunkt er flest kvinnelige.

Mens Ap har klokketro på at alle problemer kan løses ved vedtak og reguleringer, mener vi at endrede holdninger er det viktigste. Og i motsetning til Ap har Høyre opplevd en positiv utvikling på likestillingsfronten de siste årene. Dersom Høyre etter høstens valg får samme fordeling på Stortinget som i dag, vil Høyres kvinneandel øke fra 34 til 42 prosent.