Falske påskenøtt-premier

Flere av de som ringte inn for å svare på NRKs påskenøtter, ble lovet falske premier av en ukjent mobileier.

En rekke av de som hadde klart å løse påskenøttene, og ringte til NRK ble fortalt at de hadde vunnet sydenreiser for opptil 20 000 kroner. De fikk opplyst at reisen kunne hentes ved sine lokale reisebyrå.

Det viste seg imidlertid at ingen av dem hadde snakket med NRK, men i steden hadde kommet et helt annet nummer. Personen på dette nummeret lovet falske gevinster.

Samtlige innringere hevder at de har ringt korrekt nummer, og at noen må ha koplet seg opp på linjen til NRK.

-Vi har fått flere henvendelser fra folk som er blitt lurt på denne måte, opplyser sendeleder Roger Nordeng i NRK.

Telenor er ansvarlig for svartelefonen, og påstår at de uheldige vinnerne må ha slått sifferet ni istedenfor åtte i begynnelsen av telefonnummeret. De avviser, i følge NRK, at noen har koplet seg opp.

Opplysningen har ingen registrerte på det aktuelle mobilnummeret, og Dagbladet ble kun møtt av telefonsvarer ved forsøk på å ringe vedkommende.