Familiepolitikk til barnas beste

Mari Pettersvold og Solveig Østrem har i Dagbladet den 24.juni en kronikk med tittelen «Er familiepolitikk sponsorvirksomhet?». Det er en glede for meg å besvare denne fordi de så tydelig uttrykker manglende kunnskap om norsk familiepolitikk og hva KrF står for.  Det har aldri før fra noen Regjering vært satset så mange milliarder på barnehager, noe som i fjor gav et rekordhøyt antall nye barnehageplasser. Det bygges barnehager som aldri før i kommunene der både private og offentlige eiere er engasjert. Vi vil kunne nå full barnehagedekning i løpet av neste år! Vi har satt ned prisen for foreldrene og vil ytterligere sette den ned når alle som ønsker har fått plass.  Jeg har lagt fram og fått Stortingets tilslutning til en ny lov for barnehager som gir disse et utvidet mandat til beste først og fremst for barna men også for foreldre, for nærmiljø og for samfunnet fordi barnehagene er viktig i et livslangt læringsløp.  Innen kort tid får jeg utkast til ny rammeplan for barnehagene som gir ytterligere rammer for det pedagogiske og omsorgsmessige innholdet i barnehagene.  Jeg har fått rapport fra en ekspert-gruppe som har fremmet forslag til tiltak for økt kvalitet i barnehagene. Denne er jeg i gang med å følge opp.

JEG ER stolt over den aktiviteten som førskolelærere og annet viktig personell utfører hver dag i arbeid med barna. De gjør en av samfunnets viktigste jobber. Barnehager scorer høyest blant velferdstilbudene i kommunene. Kontantstøtten er et tilbud for å kunne gi mer tid mellom barn og foreldre - det er selvsagt uaktuelt for meg å fjerne en velferdsordningsom et stort flertall av foreldrene ønsker.