Fanden heller

ER «SE OG HØR» virkelig å sammenlikne med djevelen? Sammenlikningen kom i går, interessant nok fra Se og Hørs egen advokat. Anette Young og Rodney Karlsen har saksøkt Se og Hør for brudd på privatlivets fred. Den litterært anlagte advokat Cato Schiøtz fører nå ankesaken for bladet. Schiøtz mener Big Brother-paret har inngått en slags «Faustisk pakt» da de lot sitt privatliv eksponere. Først i overvåkningsunderholdningens tjeneste i Big Brother, seinere i oppslag i Se og Hør og andre medier. Ifølge argumentasjonen har paret sitt solgt sjela si i bytte for penger og berømmelse. Og solgt er solgt. Slik har de seg selv å takke da Se og Hør, mot parets vilje, fortsatte å dekke dere privatliv med artikler om bruddet mellom de to. Og for at Se og Hør deretter betalte ei jente 20 000 for å stå fram og hevde at hun hadde hatt sex med Rodney Karlsen.

SAMMENLIKNINGER med Fanden og Faust gir jo, om ikke en høyere himmel over, så i hvert fall en dypere kjeller under rettsstriden mellom de tidligere Big Brother-deltakerne og Se og Hør. Inngår man først en kontrakt med djevelen, kan den som kjent ikke avlyses. Men fortsatt gjenstår spørsmålet om slike Mefistofeles-kontrakter er holdbar norsk jus. I Norge er privatlivets fred rettslig beskyttet. Det er den neppe i helvete, skulle stedet finnes. Anette Young og Rodney Karlsen ble, som deltakere i første Big Brother, berømt for noen sekunders sengeaktivitet, utført undet et enormt fikenblad av en dyne. Da de slapp ut betalte Se og Hør paret 105 000 kroner for deltakelse i fire forskjellige reportasjer. Så ønsket de to å trekke seg ut av offentligheten og bli privatpersoner igjen. Men der setter Se og Hør grensen. Schiøtz Faust-pakt er bare Se og Hørs gamle «er vi invitert til bryllupet er vi også invitert til skilsmissen»-argumentasjon, framført med litt mer dannet litterær schwung.

JURIDISK ER dette en omkamp om hvor grenseskillet går mellom et pressefrihet og enkeltmenneskers rett til et skjerming av privatlivet går. Og hvor lenge forblir du en «offentlig person» etter å ha humpet under dyna i en realityserie? Rodney og Anettes advokat Kyrre Eggen argumenterer for at alle uansett har rett til privatliv. I 2004 vant prinsesse Caroline av Monaco en sak i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Der fikk hun medhold i at en paparazzifotograf krenket hennes privatliv, uavhengig av at prinsessen er en kjent offentlig person. Spørsmålet er blant annet til hvilken grad denne dommen innebærer et sterkere vern av privatlivet i norske domstoler.

I TINGRETTEN tapte Se og Hør og ble dømt til å betale de to 445 000 kroner. Men bladet har anket mer for prinsippene enn akkurat det beløpet. For taper de nå, står de i dårligere forhandlingsposisjon med kjendisene de dekker. De vil simpelthen måtte betale høyere tariff for bekjennelser. Klarer de ikke å overtale med sjekkheftet, vil noen saker ikke lenger kunne skrives. Og slik er jo fanden så frustrerende.