Fandens detaljer

FANDEN BOR I detaljene, og i detaljene later også kommunalminister Erna Solberg til å trives best, jfr. hennes svarinnlegg «Lillevolden tar feil» den 4. mars. Her hevder hun at Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI) ikke har kommentert den norske politikken i forhold til ureturnerbare flyktninger. Det er riktig at den foreløpig siste rapporten om Norge kom i 2003, før praksisen med å kaste ureturnerbare flyktninger på gata ble innført, men den er ikke mindre kritisk av den grunn: «ECRI anbefaler at norske myndigheter ser på situasjonen til personer som bor i Norge og som ikke kan returneres til sitt opprinnelige land, og så langt som det er behov for det, etablerer prosedyrer for å legalisere situasjonen til personer som er i Norge uten noen regulær rettslig status». Jeg har vanskelig for å se at dette er en anbefaling av Erna Solbergs politikk.

Fra 1. januar 2004 mistet asylsøkere med endelig avslag retten til å bo i asylmottak, og prosessen med å kaste dem ut ble øyeblikkelig igangsatt. Derfor besitter kommunalministeren frekkhetens nådegave når hun i sitt innlegg skriver: «Men det er heller ingen som inntil nå er kastet ut av mottak.» Alle de ureturnerbare på gata i Oslo jeg har kontakt med, har opplevd at ledelsen på asylmottaket har kommet og truet med politi og namsmann hvis de ikke frivillig flyttet ut, deretter ble det innført øyeblikkelig stopp i matpenger. Når sårbare mennesker nå presses til marginal overlevelse på gata, har det skjedd noe dramatisk med menneskesynet under Bondeviks styre. Politikere av Solbergs støpning, som forveksler begrepet handlekraft med ren hensynsløshet, er visst hundreårsrikets fremtid.