Fanget i Afghanistan

AFGHANISTAN: I forrige uke ble det debatt om afghanske fanger etter et oppslag i Klassekampen. Debatten gjaldt afghanere tatt til fange av norske styrker – og deres skjebne i hendene på afghansk sikkerhetspoliti. I en Dagsnytt 18-sending henviste statssekretær Liv Monica Stubholt til den afghanske uavhengige menneskerettighetskommisjonen (AIHRC) og sa at den norske ambassaden og norske militære styrker tilstreber et tett samarbeid med denne for å holde seg orientert om fangenes skjebne. Hun understreklet også behovet for å se alle fangene til ISAF-styrkene under ett.

Jeg mener vi gjør klokt i å se fangebehandling i Afghanistan i et videre perspektiv. AIHRC er en regjeringsoppnevnt kommisjon med et uavhengig mandat. De har gang på gang stilt seg i spissen for kritikk både mot myndigheter, krigsherrer, Taliban og utenlandske styrker. Men kommisjonen er under press og sliter. De har for eksempel ikke adgang til amerikanskdrevne fengsler i Afghanistan. Da jeg snakket med Dr. Sima Samar, leder for AIHRC i Kabul i slutten av mars 07, fortalte hun at amerikanerne hele tiden stiller betingelser for at de skulle få besøke fangene. Det siste «tilbudet» i forhandlingene var at de ikke kunne få anledning til visitter uten overvåkning, fengslenes egne forhørere eller tolker måtte være til stede. For det andre skulle de ikke få tilgang til alle fanger, bare de afghanske. Og for det tredje krevde amerikanerne at før AIHRC offentliggjorde en eventuell rapport fra disse besøkene, skulle de konsultere regjeringen. Slike betingelser har ikke AIHRC kunnet eller villet godta. Dermed avslo de «tilbudet». Vi har jo ikke akkurat bedt om Guantanamo, var Samars syrlige kommentar.

I disse fengslene, som altså drives uten innsyn fra landets egen kommisjon, er det dokumentert tortur, og fanger er blitt pint til døde. Så det er ingen grunn til at den norske regjeringen skal nøye seg med å være opptatt av fanger «levert» av norske tropper til afghanskdrevne fengsler. En enda bredere tankegang må inkludere fanger i fengsler drevet av Norges NATO-allierte, USA. Vi forventer at den norske regjeringen står bak AIHRCs krav om vilkårsløs tilgang til fanger i amerikanske fengsler på afghansk jord. Stemmer det?