Fantastic Four

DVD: Dette er en to diskers De Luxe-utgave, bugnende full av bakomfilmer og kommentarer som forklarer de fantastiske opptakene deler av denne New York-filmen byr på, blant annet noen utrolige scener fra Brooklyn-brua. Spesialeffektene bringer de selsomme egenskapene til de fantastiske fire til live, fysiske fortrinn som kommer til uttrykk etter et møte med en kosmisk storm. Her spares det ikke på pyroteknikk og ville slåsskamper. Den klassiske tegneserien får troverdig liv i en film full av halsbrekkende scener og enkle konflikter.