Får ikke lenger overvåke norske fildelere

Datatilsynet stanser fildelingsjegerne.

FÅR IKKE OVERVÅKE FILDELERNE: Espen Tøndel og hans medarbeidere i advokatfirmaet Simonsen får ikke fornyet konsesjon til å overvåke ulovlig fildeling på internett. FOTO: BJØRN LANGSEM
FÅR IKKE OVERVÅKE FILDELERNE: Espen Tøndel og hans medarbeidere i advokatfirmaet Simonsen får ikke fornyet konsesjon til å overvåke ulovlig fildeling på internett. FOTO: BJØRN LANGSEMVis mer

||| (Dagbladet.no): Siden 2006 har advokatfirmaet Simonsen hatt midlertidig konsesjon fra Datatilsynet for å overvåke fildeling på internett, og å samle IP-adressen til folk som bedriver denne aktiviteten.

Men nå er det stopp på denne overvåkningen.

Nylig gikk konsesjonsperioden ut. Og nå har tilsynet bestemt seg for å ikke fornye den, skriver Teknisk ukeblad.

Problematisk konsesjon
Konsesjonen har vært omdiskutert, og også Datatilsynet selv har vedgått at de har oppfattet den som problematisk.

Bakgrunnen for avslaget er det manglende engasjementet fra politisk hold i forhold til problemstillingen. Allerede da Simonsen fikk den første konsesjonen i 2006, etterlyste tilsynet en politisk behandling av temaet.

- Vi ønsker å få dette inn i regulerte former styrt av politikerne. Det er grenser for hvor lenge vi kan tvile oss fram til at det skal være greit for private aktører å etterforske slike lovbrudd selv, sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet til Dagbladet.no.

Skåra understreker at rettighetshavernes advokater ikke har gjort noe galt.

- Det ligger ingen kritikk av dem i dette. Det viktige for oss er at politikerne må på banen for å lage et system som sikrer forutsigbarhet og rettssikkerhet for alle parter.

- Politisk begrunnet
Espen Tøndel i advokatfirmaet Simonsen legger ikke skjul på at han er misfornøyd med avgjørelsen.

- Vi mener at vedtaket er politisk begrunnet. Vi kan ikke se at det har skjedd noe fra i fjor til i år i forhold til den virksomheten som rettighetshaverne bedriver, som gjør at konsesjonen ikke burde bli forlenget, sier Tøndel til Dagbladet.no.

De vil derfor påklage vedtaket, og også be om at avslaget ikke blir iverksatt i påvente av klagebehandlingen.

Hvis avslaget blir stående, mener Tøndel at rettighetshaverne vil stå helt maktesløse i forhold til å stanse ulovlig fildeling.

- Rettighetshaverne vil stå helt uten mulighet til å dokumentere sine påstander, både når det gjelder anmeldelser til politiet og eventuelle sivile søksmål. Man kan ikke avslå deres muligheter til å ivareta sine interesser på denne måten, sier Tøndel.