Får kjeft for filmkritikk

Kinodirektør Ingeborg Moræus Hanssens negative uttalelser om den norske filmen «Fomlesen i kattepine» blir nå en sak for styret i Oslo Kinematografer. Store aktører i filmbransjen protesterer skriftlig mot kinodirektøren.

Moræus Hanssen har alltid vært omstridt, ikke minst på grunn av sin frittalenhet og politiske ukorrekthet. Men på grunn av hennes makt, hun råder over en fjerdedel av kinomarkedet i Norge, er det sjelden bransjefolk tør snakke høyt og stygt om henne.

Denne gangen kommer kritikken skriftlig, og fra flere store bransjeaktører samtidig:

Produsentforeningen, som representerer 70 TV- og filmprodusenter - dramatikerforbundet, som organiserer manusforfatterne - SFNorge, filmens distribusjonsselskap - FilmTeknikk Norge, leverandør av filmtekniske tjenester og investor i «Fomlesen»-filmen og Aage Aaberge i Yellow Cottage, filmens produsent, har alle skrevet brev til Oslo Kinematografer.

De reagerer i kraftige ordelag mot kinosjefens utfall i Aftenposten og Dagbladet i romjula, der hun blant annet leverte følgende kraftsatser om «Fomlesen i kattepine»:

«Forskrever seg»

«Jeg er forundret over at den har gått så bra som den har gjort», «jeg synes det er viktig at man blir oppmerksom på at Sverre Anker Ousdal skremmer mange barn», «dessuten er filmen urytmisk» og «forskrever seg over to stilarter».

-Det er uhørt. Det er illojalt. Hun går langt ut over sin rolle, og jeg har aldri før opplevd maken. Ingen kino- eller teatersjef går vel offentlig ut og tar avstand fra en forestilling de selv har satt opp, sier Eva Sevaldson - formann i dramatikerforbundet.

Må rette opp

Men det gjør altså Ingeborg Moræus Hanssen, og det har hun gjort utallige ganger før, men da gjerne om utenlandske filmer - og ikke norskproduserte barnefilmer.

Produsentforeningen påpeker i sitt brev at kinodirektøren med sitt utspill direkte motarbeider Kulturdepartementets mål for filmpolitikken, som blant annet er at «det skal satses på barne- og ungdomsfilm» og «norsk filmproduksjon skal nå et størst mulig publikum». Foreningen truer indirekte med at «episoder av denne art» kan føre til at produsentene vil gå inn for en privatisering av kinobransjen.

SFNorge krever at Oslo Kinematografer gjør hva de kan for å rette opp de skadene kinodirektørens utfall har gitt «Fomlesen i kattepine». I praksis betyr det at filmen skal få et langt og godt liv i kinosalene.

Styreformann Jon Lyng bekrefter at protestene mot Moræus Hanssen skal behandles av kinobedriftens styre.