Direktør for Nasjonalmuseet Audun Eckhoff (t.v.) og styreleder Svein Aaser, her avbildet sammen i 2009 da Eckhoff akkurat hadde tiltrådt stillingen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
Direktør for Nasjonalmuseet Audun Eckhoff (t.v.) og styreleder Svein Aaser, her avbildet sammen i 2009 da Eckhoff akkurat hadde tiltrådt stillingen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIXVis mer

Får krass kritikk: Mener Nasjonalmuseet skremmer vekk søkere til direktørstillingen

Ekspert i arbeidsrett sier styret i så fall ikke skjøtter sitt verv på en forsvarlig måte. 

(Dagbladet): En pressemelding om utlysningen til direktørstillingen i Nasjonalmuseet har vekket reaksjoner fra flere hold.

«Direktør Audun Eckhoff ved Nasjonalmuseet har en åtte års åremålskontrakt som utløper 25.3.2017. Styret har av prinsipielle årsaker besluttet en full utlysning av stillingen. Styret ved Nasjonalmuseet håper på en god tilgang av søkere, inkludert nåværende direktør», står det å lese i pressemeldingen.

Advokat og arbeidsrettsekspert Jan Tormod Dege mener dette ikke kan leses på noen annen måte enn at styreleder Svein Aaser i Nasjonalmuseet har bestemt at nåværende direktør får fortsette.

- Han har åpenbart bestemt seg for - med pressemeldingens «av prinsipielle grunner» - at hans nære medarbeider Eckhoff skal fortsette, sier Dege.

Dege mener teksten vil kunne skremme andre til å søke på jobben.

- Ved denne utlysning – som i beste fall kan sies å være klønete - kan det lett tenkes at personer med større egnethet til stillingen enn det Eckhoff har, unnlater å søke. Hvis det er riktig, har ikke styret skjøttet sitt verv på en forsvarlig måte, sier Dege.

Han begrunner det med at styrets oppgave er å forvalte Nasjonalmuseet på best mulig måte, og at den daglige forvaltning foretas av en tilsatt direktør.

- Ingen har krav på stillingen, men samtidig har styret et ansvar overfor sin eier, nemlig å skjøtte sitt verv på best mulig måte uten bindinger, herunder ansettelsen av direktør, sier Dege.

- Full utlysning

Styreleder Svein Aaser stiller seg uforstående til at teksten sender signaler om at de allerede har bestemt seg.

- Dette er ingen utlysning. Det er en pressemelding om en utlysning til en åremålskontrakt som går ut neste år. Det står i teksten at vi går for en full utlysning, og at denne vil komme senere, sier Aaser til Dagbladet.

Dette er en avklaring av situasjonen av åremålskontrakten til Audun Eckhoff, sier han videre.

- Hva legger dere i «prinsipielle årsaker» til utlysning?

- En åremålskontrakt er ikke en vanlig arbeidsform i næringslivet. Når en åremålskontrakt er så lang som åtte år, så må vi se hva som er tilgjengelig etter disse åtte årene, sier Aaser.

- Opp til ham

- Men dere ønsker at Eckhoff søker på stillingen?

- Om Eckhoff søker eller ikke, får være helt opp til ham.

- Men dere skriver at dere håper at han søker, så da antar jeg at dere ønsker at han søker?

- Vi håper at han og mange andre kompetente personer søker. Utlysningen går ut både nasjonalt og internasjonalt, sier Aaser.

Han opplyser at stillingen vil lyses ut en gang til høsten.

- Helt sinnssykt

Kjetil Rolness og Elin Ørjasæter var en av dem som reagerte på pressemeldingen tidligere i dag.

« Mannen har i sju år ledet en av de mest usynlige, diffuse og dølleste kulturinstitusjoner i Norge. Den mislykkede fusjonsgiganten skal snart i et nytt praktbygg på Vestbanen. Da skulle man tro at museets styre ønsket en ny feiende kost på toppen. Men neida. Man håper at Ekchoff vil søke igjen. Og man presiserer det i utlysningsteksten. Dette vil nok virke svært motiverende på nye søkere» skrev Rolness ironisk på sin Facebook-side.

«Det er helt sinnssykt. Det er det rareste jeg har sett. Skulle gjerne hatt en kommentar fra både styreleder der han utdyper sine formuleringer samt fra angjeldende ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet», skriver Elin Ørjasæter, kommentator og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, ifølge Aftenposten.