Far og sønn

DVD: Hva er en far? Hvordan skal en far være? Det er de voldsomt store spørsmålene Trygve Hagen stiller i sin halvtimelange kortfilm om forholdet mellom far og sønn. Utgangspunktet er hans egen følelse av utilstrekkelighet i forhold til sin egen sønn, noe som igjen får ham til å tenke over hvordan han hadde det med sin egen far. Dermed setter Trygve junior og hans sønn seg på toget for å besøke Trygve senior i Molde for å prøve å få svar på noen av spørsmålene. En spennende og modig reise, javisst, men så personlig at den av og til blir for privat.