Får refs av sine egne

Kim Kalsås får pepper fra egne rekker etter sine uttalelser i Dagbladet i går. - Kalsås nedvurderer sine kolleger i det faste ensemblet når han hevder at de bare får biroller, raser Håkon Berge, musikalsk leder ved Den Nationale Scene.

im Kalsås, skuespillernes tillitsvalgte, hevdet i Dagbladet i går at kjendiser utenfra får de feteste rollene ved teatret. Bare unntaksvis får skuespillere fra det faste ensemblet en hovedrolle.

- Det er slett ikke alle i staben som deler Kim Kalsås' syn, sier Håkon Berge:

- Før han kommer med slike utspill, ville det vært en fordel om han tok seg bryet med å gå og se sine egne medlemmer i det han kaller ubetydelige biroller. Det må være ille for en fast ansatt skuespiller som Marianne Nielsen å bli omtalt på en slik måte. Hun har fått gode kritikker overalt for sin hovedrolle i «Glass» i vår, sier han.

Berge mener at de innleide skuespillerne er med på å styrke teatret kunstnerisk.

- Det må da være en positiv utfordring for det faste ensemblet å forholde seg til sterke kunstnere utenfra. Rut Tellefsen spiller jo ikke i «Bernarda Albas» hus fordi hun er kjendis , men fordi hun er en seriøs og høyt respektert kunstner, sier han.

Berge mener at Kalsås har misforstått Den Nationale Scenes oppgave.

- Hvis han mener at DNS skal være et lokalt foretagende er det helt utrolig. DNS er et nasjonalt teater, og bør som sådant være et kunstnerisk kraftsenter som hevder seg på nasjonalt nivå.