Får strykkarakter

Norske skolebøker er for dårlige til å omtale homofili.

(Dagbladet.no): Av de 40 bøkene Utdanninsforbundet har vurdert for grunnskolen, får bare to godkjentstempel. I en av bok for norskfaget beskrives dagens ungdomslitteratur for eksempel slik:

«Forfatterne skriver om mobbing, pubertet, incest, udugelige foreldre, rasisme, homofili, usikre vennskapsforhold, men også om positive vennskapsforhold og gode foreldre».

Gjenkjennelse

Teksten er ledsaget av et bilde av asfaltvei der noen har sprayet «Bjørn er gay».

- Vi skjønner intensjonene, men dette blir for unyansert. Signalet som blir gitt her er at homofili utelukkende er noe negativt, sier Elisabeth Dahle fra Utdanningsforbundet til Dagbladet.no. Hun har sittet i juryen som har vurdert bøkene.

- Lærebøkene må gjerne synliggjøre det spenningsforholdet som finnes i forhold til de vanskene dagens unge har. Men temaet bør ikke ha et ensidig negativt fokus.

Bare ni av de 40 bøkene innenfor fagene norsk, KRL-faget, engelsk, samfunnskunnskap og naturfag behandler temaet homofili. Dette til tross for at Læreplanen pålegger samtlige fag å ta opp temaet i større eller mindre grad. Bøkene befinner seg på 4. til 10.klassetrinn innenfor fagene.

Ikke ekskludert

Dahle peker på at de to som har fått godkjentspempel, behandler temaet på en god måte. Hun trekker fram en bok fra KRL-faget som et eksempel på dette:

«Etterhvert ble kjernefamilien den vanligste familieformen i vår del av verden. Det er den i dag også. I dagens samfunn er det heller ikke uvanlig at en familie består av en voksen med ett eller flere barn, to voksne med mine, dine og våre barn eller to voksne av samme kjønn med eller uten barn».

- Vi er opptatt av likeverdighet, at alle skal kjenne seg igjen, og ikke føle seg ekskludert. Det overordnede verdisynet som skolen er tuftet på må gjenspeiles i bøkene, sier Dahle.

Hun presiserer at det har vært opp til forlagene selv å sende inn bøker, og at utvalget derfor ikke er representativt.  Det er Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring som har tatt initiativ til undersøkelsen.

LES OGSÅ:

<B>IKKE GOD NOK:</B> Temaet homofili er ikke godt nok behandlet i norske lærebøker.
<B>VURDERT:</B> Elisabeth Dahle har vært juryleder for utvalget som har vurdert norske lærebøker.