MÅ ØKES: For å få til det fagekspertene har anbefalt, må banebevilgningene økes med 1,5 milliarder. Dette har vært kjent i to år, det er vanskelig å fatte at ikke bevilgningene er høyere, skriver artikkelforfatteren. Foto: Ole C.H. Thomassen
MÅ ØKES: For å få til det fagekspertene har anbefalt, må banebevilgningene økes med 1,5 milliarder. Dette har vært kjent i to år, det er vanskelig å fatte at ikke bevilgningene er høyere, skriver artikkelforfatteren. Foto: Ole C.H. ThomassenVis mer

Får vi et statsbudsjett for jernbanen?

Med gamle, svingete og bratte baner greier ikke toget å konkurrere med personbil, fly og lastebil.

Debattinnlegg

Toget er et attraktivt transportmiddel for personer og gods, forutsatt at banene er moderne og godt vedlikeholdt. Regjeringen er i gang med å utarbeide statsbudsjettet for 2015. Nå må toget prioriteres.

Mye gods kan flyttes fra lastebil- til togtransport, noe som er bra for næringslivet, miljøet og trafikksikkerheten. Regjeringen har som mål at personbiltrafikken i storbyområdene ikke skal vokse. Her kan toget bidra til å gi folk et godt transportalternativ, forutsatt at det legges til rette for det gjennom flere avganger og god planlegging av byene og tettstedene.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

For å få til dette må toget prioriteres høyere. Tross betydelig økte bevilgninger er det fortsatt altfor mange feil på banenettet. Flom og ras har holdt strekninger stengt i flere uker, som gjør at næringslivet ikke kan stole på at varene kommer fram i tide. Signalfeil fører til at tog ikke dukker opp eller at folk må stå som sild i tønne. Med gamle, svingete og bratte baner greier ikke toget å konkurrere med personbil, fly og lastebil.

For å få til den vedlikeholdsinnsatsen som fagekspertene har anbefalt, må banebevilgningene økes med 1,5 milliarder kroner i forhold til dagens nivå. Kunnskapen om vedlikeholdsbehovet har vært kjent i to år. Det er derfor vanskelig for oss å fatte at ikke bevilgningene er høyere. Vi setter nå vår lit til at regjeringen og Stortinget har forstått alvoret.

Det er mange med oss som vil ha mer godstransport over på tog. For å unngå at det motsatte skjer, trengs det strakstiltak på både banenettet og godsterminalene. Den store Alnabru-terminalen i Oslo er navet for mesteparten av godstrafikken på bane i Norge. Store deler av det tekniske anlegget går snart ut på dato, og det er lite rom for å øke trafikken. En mer effektiv terminal vil gjøre det mer gunstig å bruke toget og dermed avlaste veinettet.

Foruten mer og bedre vedlikehold må også banenettet bygges ut med dobbeltspor, som gir plass til flere og raskere tog, slik at jernbanen blir konkurransedyktig også på lengre sikt. Stortinget har vedtatt at nye dobbeltspor fra Oslo til Halden, Lillehammer og Skien skal være ferdigbygd i 2030. Vi mener arbeidet bør framskyndes. Derfor må statsbudsjettet for 2015 sikre nok penger til planlegging og bygging. Nye dobbeltspor vil gi kortere reisetider og flere avganger mellom byene på Østlandet, men er også første etappe av mer moderne jernbaner mot Sverige, Trøndelag og Sørlandet.

Om tre år skal regjeringen legge fram sitt forslag til ny Nasjonal transportplan. Vi forventer at den får langt større ambisjoner for jernbanen. I mellomtida må hvert enkelt års statsbudsjett sikre at dagens banenett vedlikeholdes på en bedre måte enn i dag, og at de vedtatte utbyggingene følges opp med tilstrekkelige bevilgninger. Det er opp til regjeringen å levere.

Jernbanealliansen består av Arbeidsgiverforeningen Spekter, Framtiden i våre hender, Landsorganisasjonen i Norge, LO Stat, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon og Trygg Trafikk.