Fargerike fantasier

NORWEGISTAN: Stian Bromark har i Dagbladet 5. september en fantasifull artikkel om et framtidig og fargerikt Norwegistan. Hvis dette bare var forfatterens private fantasier, var det kanskje ingen grunn til å reagere. Men Bromark trekker inn flere andre personer i sine utlegninger, og da blir det grunn til å si stopp.Jeg blir for eksempel utlagt for å ha sagt at «Norge kan få muslimsk flertall i år 2100». Dette er nok teoretisk mulig, men jeg vet hvor mange usikkerhetsfaktorer som hefter ved slike scenarier, så jeg har bevisst uttalt meg upresist om spørsmålet.

I ET INTERVJU med Norge I Dag 5. mars i fjor sa jeg: «Dersom noe ikke gjøres med det europeiske reproduksjonsmønsteret, og dersom europeiske politikere tror reproduksjon kan sikres ved innvandring, risikere flere land å få et muslimsk flertall en gang på 2100-tallet». På norsk betyr 2100-tallet perioden mellom 2100 og 2199.