ANNERLEDES: Mange er de nordmenn som nå vil godte seg over at Odd Nerdrum nå risikerer å havne i fengsel. Det er den felles mentaliteten som alltid vil prege et lite land, hatet til mennesker som rager over dem selv, intellektuelt og emosjonelt. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix
ANNERLEDES: Mange er de nordmenn som nå vil godte seg over at Odd Nerdrum nå risikerer å havne i fengsel. Det er den felles mentaliteten som alltid vil prege et lite land, hatet til mennesker som rager over dem selv, intellektuelt og emosjonelt. Foto: Bjørn Sigurdsøn/ScanpixVis mer

Får ingen velvilje hos nordmenn

Noen vil kanskje finne saken komisk. Jeg finner den dypt tragisk, skriver artikkelforfatteren.

Skattedommen: Odd Nerdrum ble for noen dager siden dømt til to års fengsel for skatteunndragelse. Han har solgt bilder for mange millioner kroner, i perioden 1998-2002, uten å oppgi salget av bildene som skattbar inntekt til skattemyndighetene. Saken blir umiddelbart anket, sier hans advokat, Knut Olav Bakke-Hansen. Advokaten hevder også at pengene allerede er betalt, på Island. Denne påstanden tok retten ikke hensyn til.

Mange er de nordmenn som nå vil godte seg over at Odd Nerdrum nå risikerer å havne i fengsel. Det er den felles mentaliteten som alltid vil prege et lite land, det til dels ubevisste, mens også bevisste hatet til mennesker som rager over dem selv, intellektuelt og emosjonelt.

Odd Nerdrums personlighet er av en slik karakter, at mange finner ham oppblåst, selvhøytidelig og av en annen verden. En nordmann skal helst oppfattes som alminnelig og kjedelig, med beina på jorda. Gjerne med hodet i jorda også.

Jeg påstår ikke at det er riktig at genier skal unndra seg skatteloven. Men dersom den samlede norske opinionen viste at den sto bak Nerdrum og støttet ham, så ville dette kanskje ha kunnet påvirket rettens kjennelse. Men det kommer den norske befolkningen aldri til å gjøre. Kanskje ville også en slik ubetinget kjærlighet til en stor kunstner gjort dommen lettere å bære for ham det gjelder. Det er bare det, at det norske folk ikke har en slik ubetinget kjærlighet i sitt hjerte. Så langt der ifra.

En rekke av Nerdrums bilder var i ferd med å forvitre, fordi malingen falt av. Dette var en viktig grunn til at Nerdrum solgte bilder uten å oppgi inntekten til skattemyndighetene. Han måtte male alle de gamle bildene opp på nytt, og dermed mistet han flere års inntekt.

Odd Nerdrum malte en rekke bilder med dårlig maling, uten å være klar over den manglende kvaliteten på malingen. Dem han solgte bildene til, krevde økonomisk erstatning da de oppdaget at malingen forvitret. Men i mellomtida hadde verdien på bildene steget. Dermed måtte Nerdrum betale mange penger til sine kjøpere. Han handlet derfor kanskje i panikk, og bygget opp et hemmelig fond. Dette tellet i skjerpende retning. Kunne det ikke like gjerne passert som en formildende omstendighet?

Noen vil kanskje finne saken komisk. Jeg finner den dypt tragisk. Tragisk, fordi Odd Nerdrum engang var en viktig samfunnsdebattant og en polemisk kraft i den offentlige debatten. To års fengsel for Odd Nerdrum vil antakelig bety store lidelser for ham personlig, ikke minst på grunn av hans sykdom, Tourettes syndrom.

At han har Tourettes syndrom, ble faktisk lagt til grunn som en formildende omstendighet i retten, og forkortet antakelig dommen. Men vi må bare se i øynene, at Odd Nerdrums isolasjon kommer til å forsterkes ytterligere etter dette.

Odd Nerdrums skjebne begynner faretruende å likne Hans Jægers og Agnar Mykles. Spørsmålet er om vi har råd til å miste enda en samfunnsskapende kraft.