Farlig begjær

Få filmer i nyere tid har engasjert så mange som Adrian Lynes veldreide thriller fra 1987. En «kvalifisert møkkafilm» kalte Dagbladets anmelder den, ga den ros for utførelse, men stilte seg svært skeptisk til dens moral. Filmen traff publikum svært godt, siden vi da befant oss i en slags kollektiv angst for radikale omveltninger i samfunnet. Sex er ensbetydende med aids, utroskap straffer seg og enslige karrierekvinner er en trussel for menn som gjerne ser at de kjenner sin plass, både hjemme og i yrkeslivet. Og i dag? Hvis du vil er det ikke vanskelig å bruke de samme innvendingene mot filmen nå. Likevel, Lynes film er både velspilt, tett og spennende. Og både provoserende og engasjerende. Hvor mange glatte Hollywood-produkter kan man si det om?

DVD-utgaven er et prakteksempel hvor godt egnet formatet er til filmer som dette. Foruten en god følgekommentar fra Lyne, er her også nylagde, fyldige- og ærlige- intervjuer med alle sentrale aktører. Den meget omtalte, men lite sette opprinnelige slutten er også tatt med. Svært melodramatisk, men etter min (og Glenn Closes) mening langt bedre enn den lettvinte sjokk-scenen produsentene valgte. Altså: Interessant film, glimrende DVD.