Farlig «hemmelighet»

Selvhjelpsboken «The Secret» har fått enorm suksess i USA. Nå kommer den til Norge.

Har du lyst på ny bil, eller nytt liv? I så fall kan det være rett rundt hjørnet, bare du kjenner til «hemmeligheten». Selvhjelpsboken «The Secret» hevder å avsløre en lenge skjult hemmelighet, en naturlov benyttet av fremgangsrike menn gjennom alle tider. For bruker du tankens kraft, lover boken at du kan få alt du ønsker deg. Og folk kjøper det.

«The Secret» kom ut i USA i 2006 og ble den hurtigst selgende selvhjelpsboken i forlaget Simon&Schusters historie. Bokhandlene gikk stadig tomme, og i løpet av kort tid toppet den flere amerikanske bestselgerlister. Foreløpig er «The Secret» trykket i over 7 millioner eksemplarer i USA og solgt til mer 30 land. Også i Norge er den blitt en bestselger, og nå foreligger den på norsk.

Mens «The Secret» er blitt et fenomen i USA, omfavnet og omdiskutert og frontet av tv-personligheter som Oprah Winfrey og Larry King, er den knapt nevnt i norske medier. Den enorme populariteten verden over gir grunn til å se nærmere på denne boken, som hevder individets allmakt over eget liv, setter likhetstegn mellom rikdom og lykke, og ukritisk fremmer en forbrukskultur.

Hva er så «The Secret»? Det hele startet som en film laget av den australske tv-produsenten Rhonda Byrne, lansert i mars 2006. Dvd-en solgte i over 2 millioner eksemplarer, mye takket være Oprah. Boken, som kom ut i november, er sitater fra filmen, hvor en rekke «lærere» innenfor ulike felt som kvantefysikk, psykologi, coaching, finans, osv. snakker om deres vei til suksess og ikke minst velstand. De kjenner nemlig til hemmeligheten, eller «The Law of Attraction» – tiltrekningens lov. Den sier at det du sender ut, er det du får tilbake. Tenk positivt og bli belønnet, tenk negativt og det går dårlig. Dette er velkjente ideer innenfor kognitiv terapi og positiv psykologi. Men «The Secret» drar det atskillig lenger.

Ifølge boken tiltrekker du deg alt som skjer i livet ditt. Det forklares med at tanker er energi med en bestemt frekvens. Når man sender ut en tanke, vil universet svare på samme frekvens. «Ask, believe and receive» er mantraet, og bare troen er sterk nok, får du ønskene dine oppfylt. En forlokkende tanke for den late individualist. Joe Vitale, en av bidragsyterne, uttaler at universet er som en katalog man kan bestille fra. Send ut på riktig frekvens, her vil det si velstandsfrekvensen, og motta din bestilling.

Hvis man kjøper teorien om tiltrekningens lov, noe mange åpenbart gjør, har det flere implikasjoner. Du er ikke underlagt en lunefull skjebne, men kan ta full kontroll over livet ditt. Dette gir håp, noe tilhengere av «The Secret» gir uttrykk for. Likeså gir det gevinst å fokusere på det positive, og her har boken noe for seg. Men medaljen har en bakside. For alt det vonde som skjer deg, er også din «feil», siden du er skaperen av din egen virkelighet. Blir du voldtatt, er det din skyld. Får du et handikappet barn, er det din skyld, så vokt deg for hva du tenker.

Amerikanske psykologer har allerede begynt å merke effekten, skriver Tara Burghart i The Associated Press. Pasienter sliter som følge av skyld-på-offeret-mentaliteten, og noen havner i økonomisk uføre etter å ha svidd av kredittkortet i tro på at millioner er på vei fra universet. Er du fattig, har du deg selv å takke: «Den eneste grunnen til at et menneske ikke har nok penger, er fordi de blokkerer for at penger kommer til dem med tankene sine», står det et sted i boken.

Tiltrekningens lov betraktes som en naturlov på lik linje med tyngdekraften, og kan utnyttes til hvilket som helst formål – som for eksempel å skaffe seg mer rikdom. Det kommer særlig fram i filmen, som har høy Hollywood-faktor. Det blinker i perlehvite smil når 25 entusiastiske selvhjelpsguruer banker inn i deg budskapet om at du kan få alt du begjærer, mens bilder av giganthus, dyre biler og millionsjekker ruller over skjermen. Lykke knyttes i stor grad til materielle verdier, og suksess regnes i størrelsen på bankkontoen

Farlig «hemmelighet»

«The Secret» føyer seg inn i en tradisjon innen selvhjelpslitteraturen, der man knytter magisk tenkning til økonomisk vinning. Det er altså ingen godt bevart hemmelighet, selv om tittelen og omslaget med bilde av pergament og vokssegl forsøker å skape et annet inntrykk. Man finner lignende koblinger i Wallace D. Wattles’ «The Science of Getting Rich» fra 1910, for øvrig boken som ga Rhonda Byrne ideen til «The Secret». På 30-tallet kom storselgeren «Think and grow rich» av Napoleon Hill, og i 2005 den mer åndelig orienterte «Du får alltid det du ber om» av Hicks. Nå har også tv-hypnotisøren Paul McKenna kastet seg på bølgen og kommet med boken «I can make you rich». Ikke overraskende selger den godt.

Litteratur om å bli rik har ekspandert i de senere år. Et søk i bokbasene viser at det i 2007 kom ut fem ganger så mange bøker med «rich» i tittelen enn for ti år siden. Og de vet å appellere til begjæret i oss. I filmen «The Secret» la de bevisst vekt på velstandsfaktoren, for som medprodusenten Bob Rainone sa: «Vi ville nå massene, og penger er det massene tenker mest på.» Etter salgstallene å dømme tyder det på at han har rett.

Grådighet er greit, synes altså å være budskapet. Det som en gang ble regnet som en dødssynd, er opphøyd til en dyd i vår tid. Vi roper ut om grådighetskultur og urettferdighet når toppledere får sine bonuser, mens en grådighetsmentalitet er så rotfestet i vårt forbrukersamfunn at vi knapt enser det. Selvhjelpsbøker som «The Secret» bygger opp under egoisme og grådighet når den presenterer velstand som veien til lykke.

Sunne verdier som solidaritet og sjenerøsitet er knapt nevnt. Paradoksalt nok. For når folk blir spurt om hva som gir et godt liv, fremheves fellesskap og nære relasjoner.