Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Fars permisjonspenger

Mødre, fedre og deling av foreldrepermisjon har vært et hett tema i Dagbladets debattspalter i det siste. Hvorfor er det fortsatt mor som tar ut nesten hele foreldrepermisjonen? Bør en større del av permisjonen reserveres far ved lov? Disse spørsmålene engasjerer mange. Flere, deriblant Likestillings- og diskrimineringsombudet, har foreslått å innføre den såkalte islandsmodellen i stedet for dagens foreldrepermisjon. På Island reserveres en tredjedel av permisjonstida til far, og en tredjedel til mor. Den siste delen kan familien velge hvordan de vil dele.

Islandsmodellen har flere fordeler, slik jeg ser det. Det er flott om det nye barnet får god kontakt med både far og mor i sitt første leveår. Det kan bidra positivt til at barnet får et nært og godt forhold til begge foreldrene helt fra starten av livet. Det er også positivt om en likere deling av foreldrepermisjonen fører til større likestilling mellom foreldrene på hjemmebane. For det tredje ville det være bra om modellen kunne føre til at mødre og fedre ble mer likestilt på arbeidsmarkedet. Likestilling og likelønn er temaer jeg har fordypet meg i som leder av Likelønnskommisjonen.

Men før vi snakker om tredeling av foreldrepermisjonen, er det viktig å se på foreldrepengeordningen slik den er i dag, med kritiske briller. Dessverre har den norske foreldrepengeordningen åpenbare svakheter som ikke kan løses med en tredeling av permisjonstiden alene. På dette området ligger vi milevis bak våre nordiske naboland. Både mødre og fedre kan være i en situasjon hvor de ikke har rett til foreldrepenger med dagens ordning. I denne kronikken vil jeg særlig fokusere på fedrene.

Kvinner debatterer i Dagbladets spalter, men egentlig er det mennene som burde rope høyest og kjempe mest for sine rettigheter. Mange fedre har nemlig oppsiktsvekkende dårlige vilkår med dagens ordning. Riktignok er 6 uker av permisjonstida reservert til far gjennom den såkalte fedrekvoten, men i følge Barne- og likestillingsdepartementet er det så mye som 15 prosent av de nybakte fedrene, mellom 8000 - 10000 personer, som ikke har krav på fedrekvote.

La meg ta et eksempel: En mann jobber fulltid, kona har en 40-prosentstilling. Paret venter barn, og mannen ser frem til pappapermisjon med barnet. Denne mannen har imidlertid ikke rett til fedrekvote. Hvorfor ikke? For at far skal ha rett til fedrekvote, må mor må ha arbeidet i minst halv stilling før fødselen. Siden barnets mor jobber deltid, mister den nybakte faren sin rett til fedrekvote. Denne mannen har imidlertid rett til å ta foreldrepermisjon, men det forutsetter at barnets mor går tilbake til arbeid.

Tenk litt på det. En far som ønsker tid hjemme med barnet sitt, er avhengig av at barnets mor har hatt riktig tilknytning til arbeidsmarkedet, både før og etter fødsel. Faren har ingen helt selvstendig rett til betalt permisjon for å ta seg av barnet sitt. Dette er ikke bra. Vi snakker ofte om hvor viktig det er at fedre tar del i barns liv og oppvekst. Samtidig nektes et stort antall fedre retten til betalt foreldrepermisjon.

Den norske foreldrepengeordningen er meget komplisert. Det gjelder ulike vilkår for fars rett til henholdsvis fedrekvote og foreldrepermisjon. En mann som får barn med en student, kan ha rett til foreldrepermisjon, men ikke fedrekvote, mens menn som får barn med hjemmeværende eller uføretrygdede mødre, ofte verken har rett til foreldrepermisjon eller fedrekvote. Det er altså ikke slik at loven gir far individuelle rettigheter til å ta foreldrepermisjon med foreldrepenger.

Andre nordiske land har kommet betydelig lengre enn oss på dette feltet. Island, Danmark og Sverige har alle regelverk og avtaler som gir fedre individuell rett til å ta permisjon når de får barn. Jeg mener at det burde være en selvfølge at far, som er en likestilt forelder, får en slik selvstendig rett til permisjon også i Norge. Det er viktig at dette diskuteres når man snakker om en eventuell deling av foreldrepermisjonen. Selv kan jeg vanskelig se for meg en islandsk modell uten selvstendige rettigheter for far.

Likelønnskommisjonen legger i dag frem sin innstilling. Forskningsmaterialet vi har samlet viser tydelig at en vesentlig del av lønnsgapet mellom kvinner og menn kan forklares med barn. Når kvinner blir mødre, taper de i lønnsutvikling. Og de taper mer, jo flere barn de får. Så mye som 40 prosent av lønngapet mellom kvinner og menn i privat sektor kan forklares med barn, og 20 prosent i offentlig sektor. Denne effekten bekreftes i norske og internasjonale studier.

Den dokumenterte sammenhengen mellom det å få barn og lønnsgapet mellom kvinner og menn, er foruroligende. Men kanskje gir disse funnene også et handlingsrom for dem som leter etter gode virkemidler for likelønn mellom kvinner og menn. Da Island reserverte en tredjedel av foreldrepermisjonen til fedre, var likelønn mellom kvinner og menn en av målsettingene. Jeg mener at det også i Norge kan være lurt å se etter nye likelønnsverktøy, gjerne i familiepolitikken.

Tredeling av foreldrepermisjonen kan være et godt virkemiddel for likestilling og likelønn. Men vi bør også debattere om ordningen forutsetter at fedre får bedre rettigheter enn de har i dag. Regjeringen har i løpet av de siste årene tatt flere skritt i retning av å gi fedre flere selvstendige rettigheter til foreldrepenger ved foreldrepermisjon. Jeg håper regjeringen vil ta flere skritt i samme retning, slik at vi kan få en mer rettferdig foreldrepengeordning - mer på linje med våre nordiske naboer.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media