Fartøyer på ville veier

Klikk for ingress.

Meninger

Dagbladet har de siste ukene avslørt hvordan myndigehetene har solgt en rekke skrotede marinefartøyer til kjøpere med mer eller mindre tydelige forbindelser til sikkerhetsselskaper og paramilitære grupper i Vest-Afrika. Norge har historisk sett dårlige erfaringer med deler av sin virksomhet som våpenselger. Det er derfor innført strenge regler om dette, som også omfatter utrangert materiell. Det skal ikke kunne selges til private aktører som kan bruke dem som hurtiggående plattformer for våpen, og som er organisert for å tilby sikkerhetstjenester i lovløse og korrupte områder av verden.

Slik har Dagbladets reportasjer sannsynliggjort at Norge ved flere anledninger har bidratt til å ruste opp paramilitære grupperinger i Vest-Afrika i strid med norsk politikk. Det kan i verste fall innebære at norske fartøyer bygget spesielt for militære formål dukker opp som velutrustede skip i hendene på for eksempel pirater våre egne vaktstyrker settes inn mot for å sikre norsk skipsfart.

Det er en merkelig tankegang som ligger bak salgene. De utrangerte skipene er jo nedskrevet til null verdi, og kan like gjerne hogges opp og bli til spiker. Samtidig er det klart at de er brukbare også til sivile formål. Men i de strøk av verden der markedet for slike fartøyer er størst, er grensene mellom sivil og militær bruk flytende. Selskapene som er i markedet for kjøp, er i seg selv uryddige. Ett av selskapene de norske fartøyene er solgt til, er et britisk sikkerhetsselskap registrert på en campingplass i Surrey i England.

Slike forhold burde kalle på den største årvåkenhet fra norske myndigheter. Men det viser seg at UD som kontrollmyndighet ikke alltid blir varslet om transasksjonene. De ansvarlige for salgene må kjenne til at kjøperne er av det frynsede slaget. Men kontrollørene i UD er holdt uvitende om flere av salgene. Derfor er det ingen som tar skikkelig ansvar når fartøyene kommer på ville veier, verken de tidligere ansvarlige i den rød-grønne regjeringen eller i den nåværende blå-blå. Det er en kortsiktig strategi. Norske myndigheter risikerer å bli ansvarlige for krigsforbrytelser utført med fartøyende. Da kan problemene bli av helt andre dimensjoner. Norge har historisk sett dårlige erfaringer som våpenselger

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.