REKLAMEFRITT: NRK-styret har pålagt kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas å fjerne reklamen på NRKs nettsider. Et nødvendig bidrag til å holde allmennkringkasteren på rett spor, skriver Dagbladets kommentator. Foto: SCANPIX
REKLAMEFRITT: NRK-styret har pålagt kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas å fjerne reklamen på NRKs nettsider. Et nødvendig bidrag til å holde allmennkringkasteren på rett spor, skriver Dagbladets kommentator. Foto: SCANPIXVis mer

Farvel til NRK-reklamen

Nødvendig opprydning på nettet.

||| I går kom nyheten om at NRK-styret vil fjerne nettreklamen på nrk.no. Styrets beslutning er den eneste riktige.

Sammensausingen av lisensfinansiert allmennkringkasting og delvis reklamefinansiert nettvirksomhet skapte en urimelig konkurranseskjevhet i det norske nettmarkedet, svekket NRK-lisensens legitimitet og bidro trolig til en mer kommersiell tenkning i NRKs nettvirksomhet.


STORTINGET
åpnet i sin tid for delvis reklamefinansiering av NRKs nettvirksomhet for å gjøre nettsatsingen mer slagkraftig, men reklamen på nrk.no skapte langt flere problemer enn den løste.

Nå er det altså slutt, etter politisk press og sterk kritikk fra reklamefinansierte konkurrenter.

ET TYDELIG SIGNAL om at noe var i gjære kom da NRKs styreformann Hallvard Bakke tidligere i år uttalte at debatten om nettreklamen ikke har vært heldig for NRK, fordi NRK i prinsippet er en reklamefri kanal.

Nå skal det bli sterkere, om ikke fullstendig, sammenheng mellom prinsipp og praksis. Reklamekuttet vil skje gjennom en gradvis utfasing av bannerannonseringen på NRKs nettsider, fordi NRK må oppfylle de reklameavtalene som allerede er inngått.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas lover at reklamen vil være borte senest i løpet av året. Det vil koste NRK 20 millioner kroner i året.

At styret pålegger Bjerkaas å kutte nettreklamen, fjerner en del av en konkurranseskjevhet som på sikt kunne ha svekket de reklamefinansierte konkurrentene, og dermed mediemangfoldet.

NRK-REKLAMEN har også hatt et klart element av kryssubsidiering. Den er blitt solgt på nettsider som oppnår mye av sin konkurransekraft gjennom å vise lisensfinansiert innhold. Samtidig markedsføres de reklamefinansierte nettsidene daglig på TV og radio i beste, lisensfinansierte sendetid.

— Vi har vært følsomme for den debatten som har rast og når de kommersielle er i store vanskeligheter og mener at en del av det skyldes NRKs inntekter på nett, så har vi lyst til å framstå som en lyttende organisasjon og tar hensyn til det, sier Bjerkaas til nrk.no.

Men dette handler ikke bare om en urimelig konkurransesituasjon. Beslutningen er viktig også av hensyn til NRKs egen posisjon i det norske samfunnet.

Som Dagbladet har påpekt i flere kommentar- og lederartikler de siste årene, har reklamefinanseringen vært en trussel mot lisenfinansieringens legitimitet, og dermed mot NRKs fortsatte eksistens som allmennkringkaster.

REKLAMEN
har også etter alle solemerker vært en driver i en kommersialisering av NRKs innholdsmessige profil på nett. Fokuset på sidevisninger og klikk som er innbakt i nettreklamens logikk, er ikke helsbringende for en allmennkringkaster.

I kringkastingsmeldingen fra 2007 fastslår regjeringen viktigheten av at det «også på nett finnes aktører som baserer sin virksomhet på de klassiske allmennkringkasteridealene».

Beslutningen om å fjerne reklamen fra NRK.no er et helt nødvendig bidrag til å holde NRK på rett spor.