Fastlegereformen må følges opp

HELSE: Da befolkningen i syv land nylig ble spurt om helsetilbudet, var tilfredsheten størst i landene med godt utbygget allmennmedisinsk tilbud. Helseministrene i Storbritannia og USA uttrykte som følge av resultatene, at de mener en skandinavisk modell vil gi den mest bærekraftige helsetjenesten.

Helseminister Tore Tønne var derfor i forkant når han innførte fastlegeordningen i 2001. Han hadde to mål med reformen: en forutsigbar økonomi og et kvalitativt godt tilbud til befolkningen. Han poengterte at etter den administrative reformen måtte det følge en innholdsreform. Innholdsreformen er imidlertid uteblitt. Et fellestrekk kjennetegner helseministrene etter Tore Tønne, nemlig et manglende fokus på den forebygging, diagnostisering og behandling som skjer utenfor sykehusveggene. Og samtidig en usynliggjøring av mennesker med helt alminnelige sykdommer. Mennesker med sykdommer, som unngår å bli alvorlige fordi de blir behandlet tidlig i forløpet.

Tre eksempler illustrerer forsømmelsene. Det første eksempelet er at regjeringen med sine hvileskjær på universitetene, reduserer legestudentenes praksisundervisning i allmennmedisin. Det andre eksempelet er at myndighetenes satsing på primærmedisinsk fagutvikling og forskning i Norge bare utgjør en liten brøkdel sammenlignet med de øvrige skandinaviske land. Det tredje eksempelet er at kun en halv promille av milliardene i Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 er satset på de ni av ti personene med psykiske plager og lidelser som får hele sin behandling hos allmennlegen. I Norge skjer nitti prosent av alle behandlingsforløp utelukkende hos fastlegen og praktisk talt alle begynner og slutter her. I sum er dette 15 millioner kontakter årlig. Alle disse kontaktene representerer strategiske satsingspunkt.

BJARNE HÅKON HANSSEN er i posisjon til sørge for at fastlegereformen endelig blir fulgt opp med en innholdsreform. Brukerundersøkelser bekrefter også i Norge at befolkningen forstår behovet for styrking av det første leddet i behandlingskjeden. En innholdsreform bidrar dessuten til at unge leger igjen kan tro på ei framtid i primærhelsetjenesten. I ventetiden er primærlegenes utfordring å benytte sin gode kontakt med brukerne til å argumentere for Tore Tønnes visjon for en bærekraftig helsetjeneste.