Fastprisen faller bort?

Det Norske Samlaget oppfordrer Ellen Horn til å stanse bokhandeloppkjøp. Samtidig er Konkurransetilsynet på vakt for det de omtaler som monopoltendenser.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Roger Ingebrigtsen, sier ja til å ha et møte om situasjonen i bokbransjen. Dette vil først forestå etter sommerferien.

Han sier til Aftenposten at han er klar over utviklingen i bokbransjen, men at han ikke har fått noen indikasjoner på at noen misbruker monopolsituasjonen. Derimot mener han at sterke norske aktører kan være en fordel for bokbransjen dersom store utenlandske aktører kommer inn i det norske markedet.

Cappelen-direktør Sindre Guldvog sier at han ikke har noe i mot aggressive aktører i bokbransjen. Men siden Aschehoug og Gyldendal til sammen kontrollerer femti prosent av bokomsetningen i Norge, synes han er riktig å fjerne konkurransebeskyttelsen for bokbransjen.

- Støtteordninger som forfatterstipender og innkjøpsordningen vil være med å opprettholde god norsk kvalitetslitteratur, avslutter Guldvog.

Billigere bøker?

Dersom fastprisordningen på bøker opphører, vil vi få en maktforskyvning fra forlagene til bokhandlene. Men skjer dette, vil myndighetene opprettholde subsidieordninger for litteraturen, slik at mangfoldet i norsk litteratur sikres.

Bokhandlene kan komme til å nedprioritere den smale litteraturen, som på grunn av små opplag må ha en noe høyere pris. Samtidig kan bøker som kommer i store opplag bli billigere, deriblant en rekke skolebøker.

Videre vil bokklubbene oppleve sterkere konkurranse. Dermed må de bli enda mer markedsrettet, noe som kan få følger for utvalget i bokklubbene.