Fehn bygger bokhus

Vår internasjonale stjernearkitekt Sverre Fehn har satt sin signatur på steder i Distrikts-Norge, men hans bygg glimrer med sitt fravær i Oslo. Nå er han engasjert av Gyldendal til å forme forlagets framtidige base.

Utbyggingen - som først skal ferdig forprosjekteres - vil skje innenfor eksisterende arkitektoniske rammer, og de historiske fasadene mot Sehesteds plass og Universitetsgata blir beholdt.

- Alt er klarert med bygningsmyndigheter og byantikvar, forteller Fehn, som i sin løsning også kommer til å integrere det lille klassisistiske Danske hus i forlagets indre gård.

- Det er en liten perle fra tradisjonen som skal innfattes i de nye omgivelsene, slik at det moderne bærer med seg et minne fra fortidas bokbyggeri. Ellers er det viktig at et kulturelt energipunkt som Gyldendal fortsatt har kontakt med byens hjerte, fortsetter en entusiastisk Fehn.

Åndelige naboer

Forlagssjef Geir Mork er ikke mindre fornøyd med gårsdagens styrevedtak om å prosjektere nybygget etter Fehns foreløpige utkast.

- Vi trenger åndelige naboer som Aschehoug, Det Norske Teatret og Nasjonalgalleriet, og Sverre Fehn forener lokalisering i vår historie med å dekke forlagets framtidige behov innenfor en løsning hvor funksjonalitet og modernitet står som stikkord. Han har allerede tatt noen viktige arkitektoniske grep, men vi gir ham god tid til å tilrettelegge noe som skal bli et senter for skriftkulturen i neste årtusen. Dette mener vi også er klokt i økonomiske termer.

Fehns forslag til forlagshus er 8000 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, men de nye elementene vil ikke forstyrre omgivelsene. Med unntak av Tiden - som har sin identitet knyttet til Youngstorget - vil alle Gyldendals avdelinger samles under glasstaket, og bokas folk kommer nok til å finne seg til rette innenfor en ramme skapt av arkitekturens poetiske modernist.

BOKARKITEKT: Arkitekten Sverre Fehn skal omskape Gyldendals nåværende lokaler til et moderne utformet forlagshus. Her sammen med Geir Mork foran Det danske hus.
Sverre Fehn