Fehns fotobastion

HORTEN (Dagbladet): - Det skal ikke ligge i opplag, det skal seile. Leif Preus grep til sjøfartens vokabular da Norsk museum for fotografi ble åpnet i marinebyen Horten i går, og med fotoentusiastens egen signatur knyttet til institusjonens navn.

Preus' omfattende billedsamling og imponerende kolleksjon av kameraer og annet fotografisk utstyr er den avgjørende forutsetning for nasjonens nye museum. Med Åse Kleveland som pådriver gikk stortingsproposisjonen om statlig overtakelse av samlingen igjennom i 1994, og etter en lang og turbulent byggesak har den, samt seinere donasjoner og innkjøp av så vel klassisk kamerakunst som samtidsfotografi, fått en verdig ramme i Magasin A på Karl Johansvern.

Magasin blir museum

Det siste skyldes at byggherren valgte arkitektprofessor Sverre Fehn til å utforme fjerde etasje i den gamle militære lagerbygningen til en moderne formidlingsinstitusjon for fotografiske bilder. Fehn viser formidable evner til å gå i dialog med den tradisjonelle arkitekturens egenart, og har på de 1400 kvadratmetrene både løftet fram den romlige egenarten i det buehvelvete og langstrakte marinebygget. Hans klare grep omdanner magasin til funksjonelt og luftig museum, gjennom suveren og tydelig materialbruk i dører og vinduer, lysanlegg, montrer, møblering, tekniske installasjoner og ikke minst utstillingsvegger hvor bildene kommer til sin rett.

I Fehns ferdigstilte rom kan man ikke bare se kamerabilder og fotografisk utstyr i atskilte avdelinger. Han har også innredet et bibliotek som innbyr publikum - med hjelp av alle moderne hjelpemidler - til å skaffe seg større innsikt om et visuelt felt som lenge var underkjent her til lands.

Dette forrådet av informasjon kan nok sikkert bidra til å høyne bevisstheten og fotografiets funksjon her til lands, som kulturminister Ellen Horn pekte på i sin tale - før hun klippet over en utstrukket, nyframkalt fotorull med bilder fra byggeprosessen.

Fokus på 90-åra

Mens 70-åra var grafikkens decennium her til lands, har 90-tallet vært noe av et fotografiets tiår i Norge. Dette kommer klart til uttrykk gjennom museets åpningsutstilling «Fokus», hvor museets direktør Øivind Storm Bjerke og hans høyre hånd, Hanne Holm-Johnsen, har brukt sin faglige spisskompetanse til en spennende komponert mønstring av norsk og internasjonal fotokunst. For denne nasjonale institusjonen vil nok også få oppmerksomhet utenfor landets grenser.

Endelig har norsk fotografi fått et funksjonelt museum og en verdig ramme.

GLAD TRIO: Direktør Øivind Storm Bjerke viser kulturminister Ellen Horn og styreleder Sigmund Thue rundt på åpningsutstillingen «Fokus».Foto: TOM MARTINSEN