- Feigt å si opp

Litteraturredaktør Bendik Wold i Morgenbladet rykker nå ut og kaller de to avtroppende journalistene feige.

Etter at Jon Hustad og Morten Strøksnes tirsdag avslørte at de har sagt opp jobbene sine i protest mot utviklingen i Morgenbladet, har situasjonen utviklet seg til en drabelig personkonflikt. Litteraturredaktør Bendik Wold mener det var feigt av Strøksnes og Hustad å forlate Morgenbladet.

-  Strøksnes og Hustads påstander om inkompetanse og sensur dekker over hva dette egentlig handler om: Politiske og faglige uenigheter. De burde ha blitt i avisa og kjempet kampen internt i stedet for å trekke seg ut med halen mellom beina, sier Wold.

Gjør det rette

Hustad på sin side slenger kritikken i retur:

-  Jeg synes ikke at feig er en benevnelse som passer i denne sammenhengen. Feighet er å snike seg ut bakdøra uten å svare på spørsmål om hvorfor man går. Slik som Bendik Wold gjorde da han forlot Klassekampen, sier Hustad.

Wold og Hustad har tidligere jobbet sammen i Klassekampen, og ikk begge i løpet av fjoråret over til Morgenbladet.

-  Morgenbladet er en mer interessant arbeidsplass fordi avisas prosjekt ikke er gitt på forhånd. Jon Hustad kunne ikke leve med disse utydelige rammene, og derfor gjør han trolig det rette når han nå vender tilbake til Klassekampen, sier Wold.

-  Fraværende

-  Sa Bendik Wold virkelig det? Vi har jobbet sammen i halvannet år, og jeg visste faktisk ikke at han kunne snakke, er Strøksnes' umiddelbare kommentar til Wolds uttalelse.

Både han og Hustad hevder at Bendik Wold har vært helt fraværende i den interne debatten i Morgenbladet.

-  Destruktivt

Bendik Wold sier videre rett ut at det har blitt en destruktiv personkonflikt av uenighetene.

-  Morgenbladets redaksjon rommer folk med vidt forskjellig politisk ståsted. Strøksnes og Hustad har tilhørt sentrum/høyre-fløyen i redaksjonen, og har derfor reagert negativt på tydeliggjøringen av avisas radikale profil. Personlig hadde jeg ønsket at disse politiske motsetningene kunne spilles ut i spaltene. I stedet har vi fått en destruktiv personkonflikt, og det er trist, sier Wold.

-  Jeg har ikke gått ut for å lage bråk, men svart på spørsmål fra media. Dessverre kommer man ikke utenom at manglende tillit til redaktøren var årsaken til at vi sa opp, svarer Strøksnes.

Hustad vil ikke være med på at han har skapt noen personkonflikt.

-  Jeg hadde ikke tenkt å kommentere saken mer, men når Bendik Wold tar i bruk ord som feig, kan han ikke forvente at det skal forbli ubesvart.

De avtroppende Morgenblad-journalistene er også sterkt uenig i Wolds politiske vurderinger av avisa og de to.

-  Denne såkalte radikaliteten van der Hagen og Wold står for, er en uforpliktende radikalitet som er for det gode og mot det onde. En radikalitet som Ari Behn og Haakon Magnus kan abonnere på for ha liggende på salongbordet, mener Hustad.

-  Hustad og jeg har overhodet ingen felles politisk plattform. Wold vet ingenting om hvor jeg befinner meg politisk. Han er marxist, og det er heldigvis ikke jeg. For øvrig oppfatter jeg overhodet ikke Wold eller avisa som radikal, men snarere som en kanal for velmenende lettvintheter fra det mosegrodde venstre, sier Strøksnes.

TRIST: Bendik Wold mener Jon Hustad og Morten Strøksnes trekker seg ut med halen mellom beina.