Feil fra Elvik om Berman

ISLAMISME: Halvor Elvik går i Dagbladet 26. november i rette med Siv Jensen og Carl I. Hagen, som i en kronikk i Aftenposten om islamsk fascisme har tatt den amerikanske akademikeren Paul Berman til inntekt for seg, og pekt på at han har bakgrunn på venstresiden. Berman kaller seg selv liberalist, sier Halvor Elvik. Hvilken himmelropende kunnskapsløshet! I USA kaller liberalister seg enten conservatives, classical liberals eller libertarians. Herved utfordres Elvik til å belegge når Berman har kalt seg noe som det er rimelig å oversette med «liberalist».

BERMAN ER en amerikansk «liberal», og alle som har den minste kunnskap om amerikansk politikk vet at det er noe helt annet enn det vi i Norge kaller liberalist. Amerikanske «liberals» dekker et spekter som i Norge vil spenne fra sosialdemokrater via sosialliberalere til moderate Høyrefolk. Liberalere er en brukbar norsk oversettelse. Berman passer, basert på det han har skrevet i en lang karriere, klart på venstresiden i dette spennet. Han sitter for eksempel i redaksjonsrådet for det venstreorienterte tidsskriftet Dissent. De som trenger ytterligere bevis på at Berman hører hjemme på venstresiden kan lese Martin Sandbus artikkel om Berman, krigen og liberalisme i siste nummer av Samtiden.

ELVIK TRENGER å sette liberaliststempelet på Berman for å tilsløre eller mistenkeliggjøre at det faktisk finnes en god del intellektuelle på den amerikanske venstresiden som støtter krigen mot terror, inkludert Irak-krigen. På den andre siden er det også en del konservative intellektuelle som er motstandere av krigen. Eksistensen av slike frittenkende intellektuelle passer ikke i Elviks enkle og fordummende matriser. For sikkerhets skyld avslutter Elvik med den gamle myten om at Oklahoma City-terroristen Timothy McVeigh var kristen nasjonalist. Dette er en del av venstresidens generelle tilsløring av religionens betydning for mange av de muslimske terroristene. Det finnes ikke fnugg av holdepunkter for at kristendommen spilte noen rolle for McVeighs ideologi og handlinger. Det er lite som tyder på at han var særlig religiøs i det hele tatt. Tvert imot finnes det en rekke uttalelser der han kaller seg agnostiker. Elvik oppfordres til å belegge også denne påstanden.