Feil fra Israels ambassade

Betlehem: Situasjonen i Betlehem beskrives av den israelske ambassaden i en pressemelding av 21. desember («Fokus på Betlehem»), som det vises til i artikkelen «Porten er ikke høy eller vid denne jula» (www.dagbladet.no 22. desember). Hovedbudskapet er at livet i Betlehem blir bedre og bedre. Verken muren eller den nye terminalen påvirker livet i Betlehem negativt, slik ambassaden ser det. Informasjonen må imøtegås.

Muren: Det hevdes at «sikkerhetsgjerdet omringer ikke Betlehem» og at plasseringen er «mer eller mindre» langs 1949-grensen. I dag er ca. 250 kilometer av den planlagte 670 kilometer lange traseen fullført. Traseen går langt inn på okkupert område. Dersom Israel hadde valgt å bygge en mur på sitt eget territorium, ville dette vært trist, men ikke ulovlig. Muren innebærer en tilraning av over 10 prosent av Vestbredden. For Betlehem sin del betyr dette at byen effektivt reduseres til 6 kvadratkilometer, Plasseringen av muren hevdes å være begrunnet i sikkerhet, men sentrale israelske politikere erkjenner åpent at muren har betydning for de framtidige grensene. Bønder fratas jord og varetransporten reduseres. Det blir umulig å komme fra Betlehem til Jerusalem - 10 kilometer fra hverandre - uten å passere gjennom en bevoktet åpning i muren.

Passeringstid: Det er rett at tida det tar å passere kontrollposten mellom Betlehem og Jerusalem er betydelig kortere enn passeringen av kontrollposten mellom Ramallah og Jerusalem. Dette er fordi så mange palestinere har gitt opp å søke om tillatelser, som innvilges for tre måneder av gangen. Å stå ved veikrysset hvor veien fra de ulovlige bosettingene og veien fra Betlehem går sammen, er illustrerende: På den tida hvor det kommer flere titalls biler på bosetterveien kommer det en bil fra Betlehem, som med omkringliggende byer har over 150.000 innbyggere.

Turister: Tallet på 1000 turister om dagen kan jeg ikke overprøve. Det kan tenkes at tallet inkluderer besøkende til Rakels grav, som bare er tilgjengelig bak høye murer for jødiske turister. Rakels grav lå ved den tidligere hovedveien til Betlehem - før denne ble flyttet som følge av muren. Uansett er 1000 turister daglig langt lavere enn tallet på besøkende som kom i år 2000. Turister får gjerne høre fra sine turistguider at Betlehem er en «farlig» by, og at bare besøk til Fødselskirken tillates.

Kristne: Vold og ekstremisme holdes fram som forklaringer på hvorfor de kristne forlater Betlehem. Undersøkelser som Kirkens Nødhjelp har finansiert viser at det er den økonomiske situasjonen - for en stor del skapt som følge av stenginger og forverret som følge av muren - som er hovedforklaringen. Ekstremisme ble oppgitt som forklaring av bare 2 prosent. Dette trenger ikke bety at forholdet mellom kristne og muslimer er helt uproblematisk, men andre forhold forklarer hvorfor de kristne ønsker seg vekk.Til slutt: Muren rundt Betlehem innebærer at Jerusalem, som er det økonomiske og befolkningsmessige sentrum for palestinerne, blir isolert. Muren rundt Jerusalem er ikke en mur mellom Israel og palestinske områder, men en mur som skiller okkupert øst-Jerusalem fra andre okkuperte områder. Det blir temmelig fredelig i Betlehem i år.