MESLINGEVAKSINE: Folkehelseinstituttet anklager NIFAB for å drive pr for homøopati. Her svarer de på kritikken.Illustrasjonsfoto: Scanpix
MESLINGEVAKSINE: Folkehelseinstituttet anklager NIFAB for å drive pr for homøopati. Her svarer de på kritikken.Illustrasjonsfoto: ScanpixVis mer

Feil i FHI-direktørs kritikk

Artikkelen er en advarsel mot å droppe vaksinering.

||| VAKSINEMOTSTAND: I et debattinnlegg tirsdag 23. mars kaller divisjonsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) for «Statens PR-kontor for homøopater». Kritikken er basert på NIFABs artikkel om meslinger og vaksinering, samt innholdet på NIFABs nettsider. Kritikken som fremføres er dessverre basert på en del feil som ikke kan stå uavklarte.

FHI KONTAKTET OSS
med ønske om å uttrykke sin bekymring for en økende vaksinenekt blant nordmenn. De tok utgangspunkt i NRKs dekning av saken, hvor homøopaten Gro Lystad uttaler at meslinger er bra for barn og at man bør unngå vaksiner.

Aavitsland sendte oss et tekstutkast med egne sitater som skulle klargjøre Folkehelseinstituttets bekymringer. Aavitsland mener NIFAB i artikkelen vi deretter lagde ikke er med på å informere folk om at homøopati ikke kan erstatte vaksine mot meslinger og forebyggende behandling mot malaria. Dette er forunderlig, når artikkelen lar FHI som nasjonal kompetanseinstitusjon for helsemyndighetene advare folk mot å bruke homøopati i stedet for vaksine. Overskriften på vår artikkel er: «Folkehelseinstituttet alvorlig bekymret for vaksinenekt.» I tillegg mener vi det er interessant å vite hvordan organisasjonene for homøopater forholder seg til Lystads utspill i media. Lederen av det ene forbundet sier i den samme artikkelen at homøopati ikke kan forebygge meslinger.

I TILLEGG skriver Aavitsland at NIFAB er statens PR-kontor for homøopati. For å underbygge sin påstand hevder han blant annet at NIFAB undertrykker at homøopati ikke har vitenskapelig dekning for sine påståtte virkningsmekanismer. Folk som besøker vår nettside for å finne informasjon om hvorvidt homøopati virker forebyggende på malaria og meslinger, eller virker mot andre lidelser, vil finne følgende informasjon tilgjengelig: «En gjennomgang av forskningen viser at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på at homøopati har effekt på noen enkeltlidelser. Homøopatiens teori om at kraftig fortynnede stoffer kan ha spesifikk effekt på levende organismer er ikke vitenskapelig bevist.» Dette er imidlertid ikke kritiske bemerkninger, men kunnskapsbasert informasjon.

Aavitsland skriver i sitt innlegg at NIFAB ukritisk lar alternative behandlere fortelle om sin behandling. Det er riktig at når NIFAB skal beskrive hva en behandling går ut på, er det behandleren som kommer til ordet. Når det er snakk om antatte virkninger og virkningsmekanismer, er vi tydelige på at det nettopp er antakelser, uten vitenskapelig belegg.

NIFABS NØYTRALITET
handler om at vi verken skal hemme eller fremme bruken av alternativ behandling. Når det gjelder skillet mellom antakelser og viten derimot, forholder vi oss til kunnskapsbasert informasjon. Den er verken kritisk eller ukritisk, men «objektiv».