Feil i kunstran-oppslag

I DAGBLADETS

oppslag Frykt for nye kunstran den 16. september er det en rekke faktafeil og antakelser om Munch-museets sikkerhet som ikke kan stå uimotsagt.

For det første er det ingen nye sikkerhetsrutiner som har sviktet gjentatte ganger etter ranet ved museet. Hvor Dagbladet har dette fra får avisen svare for selv. Det er riktig at eksisterende detektorer har feilvarslet ved to anledninger, men alle med kjennskap til innbruddsalarmer vet at dette skjer fra tid til annen. Muligens er årsaken her at vi er i ferd med å installere nye overvåkingskameraer i museet. For øvrig ble alle rutiner fulgt ved feilvarslingen og alt fungerte slik det også gjorde under det væpnede ranet 22. august.

Dernest er Dagbladets «kunnskap» om at nye rutiner er innført ved Munch-museet mildt sagt merkverdig. Dette vet kanskje Dagbladet mer om enn oss, men at overvåkingen nå blir bedre kan vi konstatere.

For det tredje var de møtene Dagbladet refererer til angående museets sikkerhet, møter om anskaffelse av nytt overvåkingsutstyr. Dette har vi opplyst om tidligere. Endelig er Dagbladets informasjon om at «Arbeidet med å sette inn medarbeiderne i de nye rutinene nå er i gang» helt ukjent for Munch-museets ledelse. Ja dette var et usedvanlig slett journalistisk håndverk.